Siden sidst 3 / 92

Sæson start: Sommeren går på hæld og de lange vinter aftener venter forude. Men inden vi tager hul på dem må vi kaste et blik tilbage på dagene op til sommerferien. Mens en sol nærmest overophedede luften uden for, herskede der stor aktivitet blandt de "kælder kolde", idet et udstillingsanlæg så dagens lys i vores klublokale.

Udstillingsanlægget: Anlægget som er bygget op i 6 moduler skulle udstilles i Næstved Storcenter i samarbejde med Bilka. Anlægget blev færdigt til tiden om end anlæggets kvalitet ikke helt levede op til NMJK's standard. Men set ud fra tidsforbruget må anlægget alligevel betragtes som meget godt.

Derfor en STOR TAK TIL ALLE for det flotte resultat.

Grundet arbejdet havde jeg desværre ikke mulighed for at være tilstede i udstillingsugen. Men de der passede anlægget hørte kun rosende ord fra publikum. Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt 22 invitationer til fork der var meget interesseret i vores hobby. Vi må håbe, at vi kan byde velkommen til at par nye medlemmer i nærmeste fremtid.

Biblioteket: I sommerferien har John Østergaard ryddet op i biblioteket. Jeg skal derfor henstille til alle, at man følger de regler for udlån der findes, således vi kan bevare vores attraktive bibliotek til glæde for os alle.

Anlægget: Med hensyn til anlægget er der sket ting og sager. Anlæggelsen af vendesløjfen under Næstved station er i fuld gang. Der er lagt underlag for det militære område ved Skælskør remise. Søren har lavet en større beboelses ejendom til bykulisen i Skælskør. Vi kan se frem til mange hyggelige byggeaftener i den kommende sæson.

Ny Formand: Når disse linier skrives er jeg ikke længere formand for NMJK. Grundet manglende tid samt interesse for formands posten besluttede jeg at udtræde af bestyrelsen. Jeg har dog til hensigt at fortsætte som aktivt medlem og deltage i bygningen af anlægget. Formands posten varetages indtil kommende generalforsamling i oktober af Dan Rasmussen. Til bestyrelses medlemmerne vil jeg gerne sige tak for det samarbejde vi har haft i den tid hvor jeg har været formand.

Henrik Struve.