Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11/8-1993

Tilstede: Alle

Afbud: Ingen

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:       

Kasse: 3306,00      Bank: 202,00       Giro: 360,00

Kaffekassen: fremover max 1 seddel pr. person og på max 20,-

medlemmer:     18 aktive     28 passive

3. Indkommet post:

Ingen post siden sidst.

4. Biblioteket:

General oprydning mandag den 23/8.

5. Anlægget:

Ny prioritering:

1. Skælskør. 

2. Mern.

3. Vordingborg.

4.  Sikringsanlæg Vordingborg og undergrunden.

6. Lokalet:

Maling af køkken.

Afmærkning af nødudgange. Indkøb af batterilygter.

Ildslukkere, enten fra kommunen eller selv indkøb.

Undergange under anlægget forbedres.

7. Byggemøde den 16/8:

Folks ønsker efter pkt. 5 og 6.

8. eventuelt:

        Carsten trækker sig tilbage som suppleant, p.g.a. overgang til passiv.

Rødvin til Olav og Annette's sølvbryllup.

Generalforsamlingen planlægges afholdt den 25/10.

9. Vagtturnus

August Dan,     September John,     Oktober Aage.

10. Næste møde:

Onsdag den 22 September.