Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 27/4-1993

Tilstede: Alle

Afbud: Ingen

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:       "uha uha"

Kasse: 1573,00      Bank: 54,20       Giro: 0,00

3. Indkommet post:

Takkebrev fra Skanderborg MJK (vi sendte 2 stk. Klein kølevogne til deres 10 års jubilæum).

4. Biblioteket:

Hængemappe arkivet er nu i orden.

General hjemkaldelse af alle udlån inden sommerferien.

5. Anlægget:

Vi aftalte en ny prioritering:

1. Næstved spor 3 og 4

2. Skælskør havn.

3. Diverse påbegyndt arbejder, bl.a. militærområdet, drejedkiven, Suså, "skydetårn" og benyttelse af spor i tunneler.

4. Vordingborg - Præstø linien.

5. El-arbejde efter forslag fra Rasmus.

6. Lokalet:

Rygeforbud uden for opholdsrummet.

Afmærkning af nødudgange.

Undergange under anlægget forbedres.

7. Udflugt:

Tur til DMJK på godsbanegården den 25 maj.

8. Sommerfrokost:

Den 11/6, mad udefra, (ca. 100,- kr.) tilmelding senest 3/6.

9. Sommerferie:

Fra 25/6 - til den 1/8 -1993 begge dage inkl.

10. eventuelt:

        Der bliver byggemøde mandag den 16/8.

11. Vagtturnus

Maj Aage,      Juni René,     August Dan.

12. Næste møde:

I August.