Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3/3-1993

Tilstede:     Aage, Dan, Søren og René 

Afbud:       John og Carsten.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 1856,50     Giro: 1254,05      Bank: 2874,20

Forøgelse på ca. 600,- kr 

3. Indkommet post:

Klubblad fra Dovreguben i Trondhjem i Norge.

4. Biblioteket:

Ny bog, Under Vingehjulet nr. 1

MJ Bladet's abonnement er gået i orden.

5. Anlægget:

Vi aftalte en ny prioritering:

1. Vedligeholdelse af det bestående anlæg.

2. Skælskør havn.

3. Vordingborg.

4. Næstved spor 3 og 4

5. El-arbejde efter forslag fra Rasmus.

6. Vordingborg - Præstø linien.

6. Lokalet:

Køkkenet færdiggøres.

7. Udflugt:

Der vil blive arrangeret tur til DMJK på godsbanegården.

8. Byggedag / week-end:

Vi vil prøve at lave en modelbygge-lørdag sidst i april / først i maj.

9. Film / videoaften:

Mandag den 26/4 (Dan sammensætter et program).

10. eventuelt:

        Märklin kortkobling vil blive klubbens nye standardkobling.

Indkøb Ny undervogn til klubbens "Sputnik"

Indkøb Træer fra Woodland

Indkøb Sporskiftedrev

11. Vagtturnus

Marts René,     April Dan,     Maj Aage,     Juni René.     

12. Næste møde:

Tirsdag den 27/4.