Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 6/1-1993

Tilstede:     Aage, John, Søren, René og Carsten

Afbud:       Dan

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 3140,-     Giro: 356,-      Bank: 1900,- 

3. Indkommet post:

2 julekort ophængt på opslagstavlen.

4. Biblioteket:

Stadig dårlig orden. Nye tidsskriftholdere fremskaffes.

"Dan Hobby" vil fremover sponsorere det norske "MJ Bladet" (tak).

5. Anlægget:

Der vil blive afholdt byggemøde den 18/1

Forslag fra Dan, om ny linieføring, Præstø - Nyråd - Vordingborg, samt sløjfning af "skydetårn" og Mern. Forslaget er blevet vedtaget (se opslag).

Carsten meddelte at, "PC-sikringsanlægget" skrider planmæssigt frem.

6. Lokalet:

Lys, samt lysdæmpere, over anlæg er udsat til senere.

7. Temaaften:

Patinering af modeller (Aage kontakter Torben Andersen)

8. Byggedag / week-end:

Ikke fastsat dato.

9. Film / videoaften:

Carsten sammensætter videoprogrammet til den 8/2.

10. eventuelt:

        Særtoget vil fremover kun udkomme som Nyhedsbrev.

Der vil blive laver hængemapper til alle medlemmer, både aktive og passive.

Indkøb af 5 stk. Lima MZ'er.

Indkøb af foto / A4-lommer til fotoalbum.

11. Vagtturnus

Jan. Søren,     Feb. John     Mar. René.

12. Næste møde:

Medio Marts.