Siden Sidst

Efter veloverstået generalforsamling, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne, sige tak for den opbakning vi fik, det giver glæde og lyst til at arbejde for NMJK. Endvidere skal der lyde en tak til den afgående bestyrelse, for det gode arbejde den har gjort for klubben, tak til alle.

Så lidt om hvad der er foregået i klubben:

Kort efter generalforsamlingen har vi holdt juleafslutning med god mad, vi glemmer det med rugbrødet, det dukkede jo op lidt senere. Som sædvanen tro, var der en god stemning med snak og sang, ak ja sang, jeg vil foreslå, at vi inden ned næste afslutning, samles en af de sidste klubaftener, ca. et kvarter, hvor vi under Olav's kyndige ledelse, får lært den vanskelige tekst og melodi, nå spøg til side, det var en dejlig NMJK aften.

Nu lidt om anlægget, hvor jeg starter med Skælskør. Det, der falder en i øjnene, er det dejlige bymiljø, som Søren næsten er færdig med. Der mangler kun en enkelt bygning for at fuldende selve Skælskør by, tak til Søren.

Militærområdet er langt fremme, så det varer ikke længe før vi kan stille "isenkrammet" på plads.

Vordingborg. Her er vi begyndt at lave landskab, og medens "anlægsgartnerne" slider med landskabet, har vor "entreprenørfirma" opført en vejbro over banelegemet, og "banebørsterne" er gået i gang med ballasten. Vedr. stationsbygningen, så har Per på grund af manglende tid, bedt om hjælp til at færdig gøre bygningen. Søren har beredvilligt stillet sig til rådighed, så de skal inden længe have et møde om projektets videre forløb.

Nykøbing (sløjfen under det kommende Næstved). Efter en lille omlægning af sporene, fra Susåbroen og et stykke ud af linien til Nykøbing, ar strækningen atter intakt.

Når det sikringsmæssige er klart vedr. Nykøbing, kan vi begynde at lægge låg på, opstandere m.v. er på plads, så inden atl for længe kan vi lægge gennemkørselsspor på Næstved.

Af øvrige ting der er sket kan nævnes: René nar ført ledninger langs anlægskanten, opsat stikkontakter, så vi kan få strøm til arbejdslys, limpistol og støvsuger m.v.

Vor "prædikestol" har fået et langt bedre udseende, den har haft godt af Robert's kærlige behandling.

Ja der foregår meget i vor klub så jeg vil slutte "siden sidst" for denne gang, med ønsket om, at vi, 1 1993, må få mange hyggelige timer sammen i NMJK.

Aage Kragerup