Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15/11-1995

Tilstede:     Dan, Rene, Olav, Søren og Frits

Fraværende:    Rasmus og Alex.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og fra sidste møde:

Begge referater godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 540,-     Bank: 0,-     Giro: 5597,-

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

Nye udlånsregler (se andetsteds i bladet)

Model Railroader og Continential railroader er bestilt

5. Anlægget:

Der laves strøm så der kan køres til/fra opstillingsspor v. vinduet.

Defekte skifter på Præstø skiftes.

Spændingen i sporene skal ned på 12 - 14V

Roco drejeskive til Helsingør bestilt.

Faulhabermotor til klubbens "Hs" bestilt.

Næste større arbejdsopgave, sporlægning på Helsingør.

6. Lokalet:

Vi har fået nyt køleskab.

De to "sofaborde" skal have benene afkortet.

Forhæng under Skælskør.

7. Bestyrelsens sammensætning:

Ny kasserer Olav, ellers ingen ændringer.

8. Julefrokost:

Fredag den 19/1-1996 kl. 18:00 i klublokalet.

9. eventuelt:

        Særtoget skal udkomme 4 gange årligt ca. 1/3 - 1/6 - 1/9 - 1/12

Og skal igen sendes ud til medlemmerne.

Juleferie: Sidste aften i år 18/12 med hygge og "julekøreplan", vi starter igen den 4/1 - 1996.

10. Vagtturnus

Dec. Søren,     Jan. Frits,     Feb. Olav,       Mar. Rene.

11. Næste møde:

Onsdag den 7/2-96