Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18/1-1995

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 1602,-     Bank: 1067,-   Giro: 3585,-

3. Indkommet post:

Julekort fra:            DMJK

                              Fredericia MJK

                              Fredensborg MJK

                              Skanderborg MJK  

4. Biblioteket:

Videobiblioteket er nu opretter, med ca. 30 bånd.

5. Anlægget:

Gaugemaster  sporrensesystem monteres på strækningen Høng - Skælskør (så der må ikke renses spor der i forsøgsperioden).

udskiftning af uheldig lagt ballast.

Grå sider males grønne og akrylkanter monteres.

Militært isenkram samt mandskab til skælskørlejren.

6. Lokalet:

Intet at bemærke

7. Aktiviteter i første halvår:

Byggemøde den 6/2.                               

Filmaften den 6/3.                                   Rene

Temaaften den 23/3.                                Rasmus

Udflugt til anden MJK sidst i april            Rene

Sommerfrokost 10/6                               Dan

8. eventuelt:

        Ide og huskemappe (se selvstændig artikel).

9. Vagtturnus

Feb. Rene,     Mar. Frits,    Apr. John.

10. Næste møde:

Onsdag den 22/3 - 1995