Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 20/9-1995

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 4356,-     Bank: 774,-   Giro: 2486,-

3. Indkommet post:

DMJU ønsker at lave en komplet liste over MJ klubber i Danmark der skal udleveres i på udstillingen i Fredericia. Vi svarer. (Dan). 

4. Biblioteket:

Ingen Nyheder.

5. Anlægget:

Høng næsten færdig.

Holdere til køreplaner opsættes på de enkelte stationer.

Byggeaktiviteter i henhold til byggemøde den 4/9.

6. Lokalet:

Vi har fået "nyt" gulvtæppe i opholdsrummet.

De to borde ved DSB sofaerne får afkortet benene til sofabordshøjde.

7. Generalforsamling den 23/10:

Søren laver indkaldelse.

8. eventuelt:

        Juleferie fra den 19/12-95 til 3/1-96 begge dage inkl.

9. Vagtturnus

Oktober Rene,        November Dan,        December Søren (hvis genvalg).

10. Næste møde:

Efter generalforsamlingen.