Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22/3-1995

Tilstede: Alle, undtagen John

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

P.g.a. Johns fravær henvises til referat fra sidste møde.

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

Ingen Nyheder.

5. Anlægget:

Betjeningsvejledning fremstilles og opsættes på alle stationer.

Huse og baggrund til Vordingborg.

Ballast lægges hvor der mangler.

Møllebakke og landskab (Næstved Nord/Vest) påbegyndes.

Midlertidig remise af pap til Næstved.

6. Lokalet:

Personen der har oplukningsvagten påser at værktøj, mm. er lagt på plads samt at opholdsrummet er ryddet.

7. eventuelt:

        Dymo-printer indkøbes. (Dan laver regler for brug af printeren).

        Jyllandstur til DMJU`s udstilling i Fredericia 14-15/10 1995 (Rene og Søren arrangerer turforslag.

8. Vagtturnus

Apr. John,    Maj Søren,    Juni Dan.

9. Næste møde:

Onsdag den 31/5 - 1995