Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 23/8-1995

Tilstede: Alle, undtagen Rasmus og Alex.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 4814,-     Bank: 694,-   Giro: 1846,-

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

Ingen Nyheder.

5. Anlægget:

Ny sportavle til Høng er ved at blive opsat.

På Tappernøje bliver der mulighed for at lave krydsning.

Undergrunden skal prøvekøres og muligvis forbedres.

Oplæg og prioritering til byggemøde 4/9:

Vordingborg by, bro, baggrund, omkring varehus samt en Allè.

Teglværk skal genetableres.

Mern.

Militærterræn.

Munkebakken og Rampen.

6. Lokalet:

Nyt skab indrettes til vores materielskuffer.

Papæsker indkøbes til materiellet.

7. Aktiviteter i efteråret:

Køreplanskørsel den 18/9.

Generalforsamling den 23/10 (Søren laver indkaldelse).

Åbenthus / familiedag den 11/11.

Filmaften den 20/11.

8. eventuelt:

        Materiel registreres på PC.

9. Vagtturnus

August Frits,     September John,    Oktober Rene.

10. Næste møde:

Onsdag den 20/9 - 1995