Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 31/5-1995

Tilstede: Alle, undtagen John

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

P.g.a. Johns fravær henvises til referat fra møde den 18/1.

3. Indkommet post:

Ingen post

4. Biblioteket:

Ingen Nyheder.

5. Anlægget:

Forslag til Møllebakken fremlagt og vedtaget.

Ny strømforsyning til kørestrøm er opsat.

Acrylkanter opsat langs Skælskør som forsøg.

Farvekode til ledningsnet etableres (Rene og Rasmus).

Ny sporrenseteknik (med Oliefilm) prøves på strækningen Høng - Præstø

6. Lokalet:

I. A. B.

7. Sommerfest:

Dan og Søren køber ind

8: Jyllandstur:

Søren laver turforslag. Sidste tilmeldingsfrist den 1/9. - og kun mod forudbetaling.

9. eventuelt:

Sommerferie, fra fredag den 30/6 til søndag den 2/8.

10. Vagtturnus

Juni Dan,        August Frits.

11. Næste møde:

Onsdag den 23/8 - 1995