Siden sidst 2/95

 

Allerførst håber jeg, at i sammen med jeres familier, alle har haft en god og fornøjelig ferie. Der har jo været masser af varme og har der så været tid til lidt tog, i ferien, er det jo helt i top.

I klubben håber jeg det bliver en sæson med fut i. Vi skulle jo gerne se, der sker noget på anlægget. Vi er så småt i gang med bl.a. Næstved station. Rasmus har lavet en fin remise, som "kun" er midlertidig og det er tanken at vi vil bygge flere, "midlertidige" bygninger. Dette giver et fint overblik over udformningen af diverse områder. Planerne for sydenden, med Rampen, er nogenlunde klar, så vi vi mangler blot nogle ildsjæle! Har du lyst? Der er stadig en del småting som trænger til at færdiggøres bl.a. teglværket, Vordingborg, militærterrænet ved Skælskør, tunnelen ved Maglemølle osv. Det er mit håb at alle vil tage et nap.

I nærmeste fremtid har vi planlagt at registrere alt vores rullende materiel, på PC. Der vil blive en lørdag, hvor vi skal have registreret og lavet skuffer til materiellet. John udarbejder forslag til en database.

Rene og Rasmus arbejder hårdt på det elektriske og det skulle gerne gøre det bedre og nemmere at holde køreaften. Køreaftenerne, lægger bestyrelsen meget vægt på da det jo i princippet er kørslen, hele anlægget bygges til!!

Jeg vil gøre opmærksom på byggemøde den 4/9 og udstillingen i Fredericia den 14. og 15. Oktober.

Klubben har modtaget en flot gave fra Flemming Meisner. Flemming har skænket os en masse materiel fra sin egen samling. Tak for det. Der vil blive udarbejdet en liste over denne gave.

Kommunen har lavet et par huller og installeret nogle faldstammer til nye toiletter, i lokalerne over os. Rørene er ført i loftet og de skulle ikke give nogle gener for os. Det er dog muligt at vi skal vænne os til "musik" til aftenkaffen ("vær så god at skylle").

Oprydning og rengøring i klublokalet, lader stadig meget tilbage at ønske. Ryd op efter dig, hvad enten det drejer sig om kaffekop, værktøj eller rullende materiel.

I efteråret får vi besøg fra et par klubber. Den 28/9 kommer Brøndbyekspressen, og den 25/9 påregner vi at få besøg af Kalundborg Modeljernbaneklub

Der arrangeres åbent hus den 11 November, filmaften den 20 November og husk generalforsamlingen den 23 Oktober.

Vel mødt til en ny sæson.     Dan