Siden Sidst 1 / 96

Allerførst ønskes alle medlemmer og jeres familie, et godt nytår.

Det nye år blev fejret med en julefrokost, som vi sent vil glemme. Robert havde sørget for den rigtige stemning, ved at opstille sit LGB-tog, på bordet. Det blev benyttet til at fragte mad og drikke til den anden ende af lokalet. Derudover havde han lavet en quiz med spørgsmål fra banernes verden. Der blev uddelt milde gaver til vinderne. Senere blev der afholdt et billedlotteri, som det for en del, var svært at følge med i. Det skyldtes nok det fremskredne tidspunkt; men sjovt var det.

I klubben sker der en masse aktiviteter, både omkring det rullende materiel og på bygning på anlægget.

Senest er det lykkedes Bent Bergman, at ombygge en af klubbens damplokomotiver litra ”Hs”, således at den nu kører som en drøm. Det er sket ved en ”simpel” (Bent´s udtryk) indbygning af en Faulhabermotor med svinghjul. Maskinen kører utroligt stabilt og langsomt igennem selv en ”englænder”. Vi håber i nær fremtid at få ombygget endnu en maskine af denne type. Der er indkøbt Faulhabermotor og gear til klubbens dampmaskine litra C. Den håber vi kommer til at køre lige så godt, i løbet af året. Derudover er ombygningen af vores Triangel motorvogn, ved at være tilendebragt.

På anlægget sker der ting og sager. Det er aftalt, at vi fremover prioriterer sporlægning på Helsingør og Næstved. Meget højt. Det skulle betyde, at vi meget hurtigt, er i stand til at køre en køreplan på hele anlægget. Det bliver således muligt at arbejde med køreplanslægning og opbygning af de miljøer vi ønsker i disse byer. Det er samtidig bestyrelsens håb, at flere vil deltage i dette spændende arbejde og at der er rig lejlighed til at beskæftige sig med lige netop der du har lyst til.

Der arbejdes med at færdiggøre Mern og omegn. Det bliver utroligt flot, med stengærder, telefonmaster m/tråd, indhegninger til fårehold osv. Teglværket og området ved udkørslen fra Høng er også ved at være færdigt, med masser af tilplantning og gammelt smalspormateriel, strøget ud over terrænet.

Senest har Søren opstillet højspændingsmaster i sydenden af Næstved station. Det skulle forestille, at masterne udspringer fra værket i Masnedø og at de netop er ved at blive opstillet, et flot diorama.

I foråret vil der blive et par aktiviteter som i bør holde øje med. Først vil der blive arrangeret en tur til Svindinge, hvor Anna Christina Von Bauditz, er i gang med en modelbane, som er en del af et beskæftigelsesprojekt og som, når det er færdigt, skal bruges til udstilling. Derudover har Peter lovet at vise os sine lysbilleder fra De Bornholmske Jernbaner. Banerne kørte med smalspor og er nedlagt for år tilbage. Der arbejdes lokalt med at genopbygge noget af banen. Det bliver spændende.

Til slut vil jeg fremhæve den gode tone som vi oplever i klubben og samtidig sige tak for den store tilslutning vi har til vore arrangementer. Til julefrokosten var vi således 15 personer, hvilket er rekord, tror jeg nok. Næste gang holder vi også julefrokost i januar.

Dan