Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15 / 10 - 1997

Tilstede: Dan, Olav, Frits og Søren.

Fraværende: Renè, Rasmus og Aleks.

 

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat godkendes.

2.     Klubbens økonomi:

Vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

3.     Generalforsamlingen:

Diverse punkter til beretningen gennemgået.

Tilsagn om at Rasmus genopstillet som suppleant, og John genopstiller som revisor.

4.     Udstilling i Nørrebrohallen:

Lørdag 15/11 Åbent fra 11:00 til 17:00, opstilling inden 11:00, om aftenen, mulighed for at deltage i fællesspisning og mulighed for at overnatte i hallen.

Søndag 16/11 åbent fra 10:00 til 17:00 derefter nedtagning.

På standen har vi 3 borde 180x80cm. og 2x4m. gulv til rådighed.

Med derind: Tv/Video og Kørestrækning Dan. 

    Skilt m. nyt logo. Folder om klubben Søren

    Planchevægge og Klapstole Frits

    Værktøj mm.

5.     Eventuelt:

Julefrokost 23 / 1 - 98.

6.     Næste møde:

Onsdag den 26 / 11 - 1997.