Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18 / 2 - 1998

Tilstede: Dan, Olav, Frits, Bjarne og Søren.

Fraværende: Rasmus og Aleks.

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde: 

Referat godkendes.

2.     Klubbens økonomi:

Beholdning: 4535,-.

Kontingentrestancer blev behandlet.

3.     Indkommet post:

Ingen post.

4.     Biblioteket:

Nye tidsskriftholdere indkøbt.

5.     Anlægget:

Plastcard m. mursten indkøbt.

Resterende spor på Næstved lægges når de sidste sporskifter kommer (er bestilt).

6.     Lokalet.

Intet at bemærke.

7.     Aktiviteter i foråret:

Filmaften den 16 / 3 Dan og Bjarne Finder på.

Temaaften om plaststøbning Madsen fortæller.

Udflugt til Fredensborg MJK den 11 / 5

Sommerfest hos Frits den 20 / 6

Fredensborg MJK vil gerne besøge os i marts og Slagelse ”0” Klub vil gerne besøge os i maj.

8.     Eventuelt:

Ingen punkter.

9.     Vagtturnus:

Marts: Dan         April: Olav        Maj: Frits         Juni: Bjarne.

10.    Næste møde:

Onsdag den 13 / 5 - 1998.