Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 25 / 8 - 1998

Tilstede: Alle.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:     

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:     

Beholdning: 3623,-.

3. Indkommet post:     

Invitation til at deltage på udstillingen i Fredericia. (Klubben har takket pænt nej).

4. Biblioteket:     

Aleks stopper som bibliotekar (ny søges).

Søren ønsker at stoppe som redaktør af ”Særtoget” (se i bladet).

5. Anlægget:       

El-arbejdet har fået ny formand Jens Leithoff.

Renovation af elinstallationer (både 220V. Og svagstrøm).

Landskab på Vordingborg.

El-arbejde på Næstved skal påbegyndes.

6. Lokalet.         

2 stk. nye boremaskiner indkøbes (Olav).

7. Aktiviteter i efteråret:        

Filmaften / foredrag

Oprydnings og rengøringsdag den 24 / 10

Generalforsamling den 29 / 10

Åbent hus den 14 / 11

8. Eventuelt:     

Ingen punkter.

9. Vagtturnus:      

September: Dan.     Oktober: Frits.        November: Olav

10. Næste møde:       

Tirsdag den 6 / 10 – 1998.