Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 8 / 10 - 1998

Tilstede: Alle, minus Rasmus. 

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:     

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:     

Bliver fremlagt på generalforsamlingen.

3. Indkommet post:     

Ingen post.

4. Biblioteket:     

Peter og Bulder overtager bibliotekarerhvervet.

5. Anlægget:       

Forslag til overgang til digitaldrift udfærdiges og fremlægges på generalforsamlingen.

6. Lokalet.         

Nye reoler til biblioteket.

Værksted ombygges.

Togsædesofaer flyttes så de står lidt mere hensigtsmæssigt.

7. Oplæg til generalforsamling:        

Input til Dans beretning.

Oplæg om digital.

Diverse indkomne forslag gennemset.

8. Eventuelt:     

Bruno vil gerne vise lysbilleder fra Østrig og Italien. (ultimo November).

Martin vil vise billeder fra Canada og USA januar / februar.

9. Vagtturnus:      

November: Olav.        December: Bjarne.

10. Næste møde:       

Ikke fastsat.