Siden Sidst

Så er julen, forhåbentlig godt overstået og nogle af jer har måske endda fået gaver, som relaterer til hobbyen.

Vores julefrokost blev jo atter en stor rekord. Vi har vist aldrig før været så mange og vi har vist aldrig, spist og dr....t , så meget og så godt. Atter var Robert bagmand for årets konkurrence, som jo er en vigtigt del af disse klubfester. Der bliver gået til den, med stor entusiasme og alle er spændt på resultatet. Hans havde lavet en lille konkurrence, som var meget sjov. Jeg tror dog at de fleste, på dette fremskredne tidspunkt, ikke var helt på højde med situationen.

En stor tak skal lyde, til vores medlem, Ole Sangill, som er klubben en uvurderlig hjælp omkring trykning af bl.a. vores introduktions skrivelse og meget mere. Vi sætter overordentlig stor pris på denne assistance og hjælp - Tak!

På anlægget går det roligt fremad. Vi er nu godt i gang med Næstved, hvor bl.a. havnen tager form. Området omkring nordenden (Ringstedgade) er vi ved at få styr på. Søren er i gang med sporanlæg og de sidste sporskifter er ved at blive indkøbt. I Vordingborg er Mogens i gang med posthuset og så håber jeg at der et par stykker som kunne tænke sig at arbejde videre med Vordingborg, ned langs væggen.

Vores køreplanskørsel, ligge nu fast, de to sidste klubaftner i hver måned. Det har betydet at kørselen foregår på en afslappet måde og flere har mulighed for at deltage.

Jeg vil derfor opfordre endnu flere til at deltage i denne køreplanskørsel. Enkelte aftner har været aflyst pga. manglende chauffører og stationspersonale.

Til slut vil jeg bede alle om at se aktivitetskalenderen, andet sted i bladet. Vi har en del at se til her i foråret og håber på stor tilmelding.

Må vi får et godt forår og få bygget en masse.

Dan