Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 8/2-2000

Tilstede: Alle,

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 10.500,-

    Fordeling af medlemmer efter de nye kategorier:    Aktive: 22,    Passive: 12,    Støtte: 14,    Æres: 3

3. Indkommet post:

    Invitation fra Esbjerg MJK til 11 marts. Vi vil gerne deltage. (Se program andet sted i bladet).

    Invitation fra Næstved Kommune om deltagelse i ”Folkemindefest på Næstved Stadion. (Vi takker pænt nej).

4. Biblioteket:

    Intet nyt

5. Anlægget:

    Kørestrøm + skifter på Høng, Præstø og Skælskør første og eneste prioritet.

6. Lokalet:

    ”Nyt” TV indkøbt og opsat.

    Nyt hjørnebord til sofaerne lavet.

    Gamle materielskabe er skrottet.

    Jalousiskab flyttet og indrettet til materiel.

    Computer flyttet til opholdsrum.

    Filebænk indkøbes.

    De første forsøg med lyskasser over anlægget ser ud til at falde godt ud.

7. Aktiviteter i foråret:

    Jyllandstur den 11 / 3.

    Oprydnings lørdag den 6 / 5.

    Sommerfest 3 / 6 hos Dan.

8. Eventuelt:

    Hilsen sendes til Stationsbyens MJK i forbindelse med deres jubilæum.

9. Vagtturnus:

    Februar Frits,    Marts Jens,    April Bjarne,    Maj Søren.

10. Næste møde:

     16 Maj.