Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 21/8-2001

 

Tilstede: Alle, minus Bjarne.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 7.977

    Medlemsantal faldet fra 55 til 50.

3. Indkommet post:

    invitation til at deltage i udstillingen i Fredericia,

    Klubben har takket pænt nej.

4.a. Biblioteket:

      Vi stupper med at abonnere på de tyske samleblade.

      Ønskeliste til publikationer vil blive opsat i klubben

4.b. Særtoget:

      Indlæg til bladet:

      Filmaften den torsdag den 20/9 (nogle forslag)

      Oprydning og rengøring lørdag den 6/10

      vi mødes til lidt morgenbrød kl. 9:00

      Besøg fra lions Club mandag den 8/10

      Besøg fra DMJK torsdag den 11/10

      Generalforsamling torsdag den 25/10

4.c. Hjemmesiden:

      Robert har lidt problemer med at opdatere siden men arbejder på sagen.

5.a. Anlægget:

      Intet nyt.

5.b. El-anlægget:

      Reetablering af det analoge anlæg stopper med øjeblikkelig virkning (se andet sted i bladet)

      Skælskør og DSB-delen af Høng færdig gøres analogt når tiden tillader der

      Resten af anlægget bygges udelukkende digitalt.

5.c. Digitalanlæg:

      I henhold til pkt. 5.b. laver Jens, Olav, per og karl Erik en handlingsplan.

5.d. Rullende materiel:

      Vedr. Bullers materiel, Dan skriver til familien med et tilbud på det materiel som klubben er interesseret i.

6. Lokalet:

    Maling af gangarealer sker som afslutningen på oprydningslørdagen. (Søren skaffer maling og værktøj)

7. Eventuelt:

    Ingen emner.

8. Vagtturnus:

    September Jens,    Oktober Søren,    November Bjarne,    December Dan

9. Næste møde:

    Tirsdag den 25 September, mest om generalforsamlingen.