Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4/12-2001

Tilstede: Alle.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt godkendelse af referat fra generalforsamlingen:

    Begge referater godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 9.263,-.

3. Post:

    Diverse korrespondance mellem Svindinge MJK og NMJK vedr. Kasper Bang.

    Diverse korrespondance vedr. Bullers dødsbo.

4.a. Biblioteket:

      Ønskeliste til publikationer (Søren laver)

4.b. Særtoget:

      Indlæg til bladet:

      Julefrokost 18/1

      Filmaften den torsdag den 21/2

      Tur til Holbæk Remise

4.c. Hjemmesiden:

       Passer sig selv.

5.a. Anlægget:

      Byggemøde 24/1. (Jens laver liste vedr. el-arb.)

5.b. El-anlægget:

       Intet nyt.

5.c. Digitalanlæg:

      Booster og Trafo indkøbes.

      Smalsporsbanen gøres også digital

5.d. Rullende materiel:

      Intet nyt.

6. Lokalet:

    Nye materielskabe (Søren og Bjarne)

    ”Hall of fame” (Dan og Frits)

    Indirekte lys nor tiden er til det.

7. Eventuelt:

    Ingen emner.

8. Vagtturnus:

    Januar Frits,    Februar Jens,     Marts Søren

9. Næste møde:

    Tirsdag den 5 Marts.