Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6/2-2001

Tilstede: Alle,

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 3.600

    Kaffekassen tilbage til Olav

    Betaling til kaffekassen enten kontant eller ved at skrive en seddel (sedler fremlægges)

3. Indkommet post:

    Ingen Post.

4. Biblioteket:

    Nye hylder opsættes på tidligere glasvæg ind mod anlæg.

5. Anlægget:

    Omstilling mellem analog og digital laves.

    Buskabel og stil til håndkontroller opsættes.

    Skab til digitalanlæg laves og opsættes under ”grusgrav”

6. Lokalet:

    ”Nyt” Køkken opsat.

    Nye hylder til biblioteket.

7. Aktiviteter i foråret:

    Filmaften den 22 / 3.

    Udflugt i maj.

8. Eventuelt:

    Mere reklame for klubtrøjer.

9. Vagtturnus:

    Marts Søren.    April Dan.    Maj Frits.    Juni Bjarne.

10. Næste møde:

     Tirsdag den 8 Maj.