Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 9/5-2001

 

Tilstede: Alle, Plus Robert der var inviteret til at redegøre for Særtoget og vores hjemmeside.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 7.647

    Kaffekassen har allerede givet mere overskud end hele sidste år (det hjælper åbenbart med en lille opsang)

3. Indkommet post:

    Ingen Post.

4.a. Biblioteket:

      Er i gang med en mindre omrokering.

4.b. Særtoget:

      Oplægget øges med ca. 10 ekstra blade

      Indlæg til bladet:

      Klubtrøjer dør.

      Sommerfest hos Søren 11/8

      Oplæg til byggekonkurrence 2002.

      Sommerferie fra 26/6 til 1/8

4.c. Hjemmesiden:

      Indlæg fra Særtoget fjernes fra siden.

      Billedsiderne opdateres oftere.

5.a. Anlægget:

      Fremstilling af ”rullestillads” så man kan arbejde ind over anlægget. (Jens)

      Fremstilling af støvsugerforsats, så man kan sætte en lang slange på sugeren.

5.b. El-anlægget:

      Strækningscabs fremstilles

      Rangercabs til Skælskør, Høng og Vordingborg

5.c. Digitalanlæg:

      Buskabel trækkes fra centralenheden.

      Blæsere til el-skab skaffes (Søren).

5.d. Rullende materiel:

      Intet at bemærke.

6. Lokalet:

    Flytning af lysstofrør til gangarealerne.

    Fortsættelse med opsætning af inddækningsplader til lys over anlægget.

    ”Hall of fame” laves på den nye røde væg.

    Maling af gulvet i værkstedet og på gangarealerne. (eventuelt i sommerferien).

7. Eventuelt:

    Byggekonkurrence i år 2002, efter de samme regler. og med offentliggørelse af resultat til generalforsamlingen.

    Frits beklager men er nødt til at holde lidt lav profil et stykke tid pga. sit arbejde.

    Projektet med klubtrøjer dør pga. af forringe tilslutning.

8. Vagtturnus:

    Maj Frits.    Juni Bjarne.    August Dan.    September Jens

9. Næste møde:

    Tirsdag den 21 August.