Siden sidst 4/01

 

Så har vi netop gennemført en generalforsamling, som atter var præget af den stabilitet som bestyrelsen til stadighed arbejder på at bibeholde. Den samlede bestyrelse blev genvalgt og det er vi utrolig glade for, idet vi betragter det som en kvitteringen for det arbejde vi har udført i det forgangne år. Det er en stor fornøjelse at være formand for en bestyrelse og en klub som fungerer, som medlemmerne vil have den til.

På generalforsamlingen blev der diskuteret muligheden for i fremtiden, kun at have et medlemskab af NMJK. Der er selvfølgelig mange indfaldsvinkler til denne ide. Såfremt ideen bliver gennemført skal vi ikke diskutere om man er passiv eller aktiv – man er medlem af NMJK, hvilket jeg ser som en styrkelse af klubben. Det der skal diskuteres er økonomien i forslaget. Her drejer det sig ikke om økonomien for klubben, fordi bestyrelse er af den opfattelse at nettoprovenuet vil blive det samme. Det er vores personlige økonomi som man skal kigge på. Vil man betale mere for et medlemskab af NMJK? Jeg vil her slå et slag for ideen og bede alle om, aktivt at tage stilling, således at vi kan få en debat frem til den næste generalforsamling, hvor forslaget vil være på dagsordnen. Jeg vil som formand love at alle vil blive hørt, uanset om man i dag er passivt medlem og ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Vi vil gennemføre en vejledende afstemning, som vil være bestemmende for forslagets videre behandling. Jeg er sikker på at redaktøren af dette udmærkede demokratiske magasin, vil bidrage med spalteplads, i forbindelse med debatten.

Vi har i efteråret ikke bygget så meget på anlægget, men vi har kigget meget, på gammelt modelbanemateriel og en del af os har udvidet vores samling i betragtelig grad. Det er mit håb at alle som havde lyst til at byde har fået næsten det de gerne ville og at det måske oven i købet er blevet til årets julegave, gør det jo næsten fuldendt.

Vi vil i den nærmeste fremtid se at vi får nyt skab til vores rullende materiel og på den måde får vi også bedre styr på grejerne. Vil i det nye år bruge masser af tid på at bygge videre på det digitale, ligesom Næstved vil blive det næste som skal have en ordentlig omgang. I den forbindelse genoptager vi vores gamle tradition med at afholde byggemøde. Det gør vi fordi vi netop har fået tilgang af en del nye medlemmer som vi meget gerne i højere grad, vil have involveret i arbejdet. Byggemødet vil blive den 24 januar. Jeg vil bede jer gamle om at hjælpe og stille jer til rådighed for de nye, således at de får gode råd og vejledning og et skub i den rigtige retning.

Jeg vil til slut ønske alle med jeres familier, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Dan