Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10/9-2002

 

Tilstede: Alle, undtagen Jens.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 4.312,-.

3. Post:

    Brev fra HO i Albertslund vedr. ros til Særtoget

    Brev fra Slagelse MJK om besøg (de kommer 3/10)

4.a. Biblioteket:

    Banebog om Litra Mo er indkøbt

4.b. Særtoget:

      Indlæg til bladet:

      Filmaften om Hartzen den 14/11.

      Næste blad skal gerne ud inden 1/12

4.c. Hjemmesiden:

      Intet nyt.

5.a. Anlægget:

      Intet nyt

5.b. El / Digitalanlæg:

      Prioritetsrækkefølge for konvertering til digitaldrift:

      Vordingborg, vendesløjfe, Næstved, Høng og Privatbane.

5.c. Rullende materiel:

      Små æsker til materiel indkøbes.

6. Lokalet:

    Intet nyt.

7. Indkaldelse til generalforsamling:

    Søren laver indkaldelse og samler div. Forslag så den kan komme ud med næste nummer af Særtoget.

8. Eventuelt:

    Ingen emner.

9. Vagtturnus:

    September Søren,    Oktober Bjarne,    November Dan,    December Frits

10. Næste møde:

     Onsdag den 19 November.