Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19/11 2002

 

Tilstede: Alle.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt godkendelse af referat fra den ordinære generalforsamling

    Begge referater godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 8.299,-.

    Auktionen efter generalforsamlingen gav 1.800,-

    Olav skriver til alle vedr. de nye kontingentregler

3. Post:

    Mail fra Sydsjællands Ingeniørforening om at besøge os, de kommer ca. 20 personer den 6/3-03

4.a. Biblioteket:

      Intet nyt.

4.b. Særtoget:

      Problemer med at få trykt omslaget (efter at Søren har skiftet arbejde). Robert undersøger markedet.

      Indlæg til bladet:

      Juleafslutning d. 19/12, (vi starter igen den 6/1)

      Eftermiddags åbent starter den 9/1 kl. 16:00

      Julefrokost den 17/1 i klublokalet

      Byggemøde den 23/1

      Temaaften om digitaldrift den 20/2

      Oprydning og rengørings lørdag den 22/2

4.c. Hjemmesiden:

       Trænger til en opdatering. Søren kigger på det.

5.a. Anlægget:

       ”Hawk eskadrille” til militærterrænet indkøbes

       Landskabet på Vordingborg begynder at tage form

5.b. El / Digitalanlæg:

       Kørestrøm på Vordingborg og i vendesløjfen er nu klar,

       dobbeltsporet mellem Næstved og Vordingborg samt Næstved station er næsten klar, og det næste bliver strækningen til Høng samt Høng station og derefter kommer Privatbanen.

       Flere håndkontroller indkøbes når vi skal til at køre.

5.c. Rullende materiel:

      Dekodere i klubbens trækkraft.

6. Lokalet:

    Forårsrengøring den 22/2.

7. Konstituering af bestyrelse

    Ingen ændringer.

8. Eventuelt:

    Hængepartier fra generalforsamlingen:

    Vedr. specialister på div. Fagområder så bliver det taget op på det kommende byggebøde (den 23/1)

    Vedr. Rygepolitik så vil formanden nævne det i næste ”siden sidst” ellers ser vi tiden an.

    Vedr. ”Banebørstedag” så vil Thomas indkalde det udpegede udvalg.

9. Vagtturnus:

    December Frits,    Januar Thomas,    Februar Søren,    Marts Bjarne

10. Næste møde:

     Onsdag den 4 Februar.