Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22/5-2002

 

Tilstede: Alle, undtagen Jens.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 5624,-.

3. Post:

    Ingen post

4.a. Biblioteket:

      Danske privatbaners motormateriel fra banebøger indkøbes.

4.b. Særtoget:

      Indlæg til bladet:

      Martin skriver om Dortmundturen.

      Dan skriver referat fra mødet vedr. valbymessen.

4.c. Hjemmesiden:

      Intet nyt.

5.a. Anlægget:

      Intet nyt.

5.b. El / Digitalanlæg:

      Buskablet er næsten trukket færdigt.

      Sportavle til Næstved laves (Søren)

5.c. Rullende materiel:

      Ny Roco ”N-Maskine indkøbt.

      Sæt med 3 Roco kulvogne indkøbt.

      Roco V100 indkøbt, for ombygning til Gl. DSB Mt.

6. Lokalet:

    Halogenlys til lyskasser indkøbt.

7. Udstilling i Valbyhallen:

    Hjælp til at passe Lokomotivets stand

    200,- i diæter til dem der overnatter.

8. Eventuelt:

    Julefrokost skal stadig holdes i klublokalet.

    Generalforsamling 31/10

    Vores Airbrush er igen Brugbar.

9. Vagtturnus:

    August Dan,    September Søren,    Oktober Bjarne

10. Næste møde:

     Onsdag den 11 September.