Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5/3-2002

 

Tilstede: Alle, undtagen Frits.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 7150,-.

3. Post:

    Mail fra Brøndby Ekspressen og Modeltog.dk der gerne vil besøge os.

    Brøndby kommer den 23/5, og Robert aftaler en dag med Svend fra Modeltog.dk

4.a. Biblioteket:

      Der er flere nyheder på hylderne (se andet sted i bladet)

      Olav bestiller bøger fra ønskelisten.

4.b. Særtoget:

      Indlæg til bladet:

      Tur til Lolland 1/6 (Robert laver program).

      Sommerfrokost 10/8 hos Olav.

      Udstilling i Valbyhallen 31/8-1/9 Klubben deltager.

      Temaaften om udstillingen (hvad skal vi have med).

      Tur til Holbæk udskudt til efteråret.

4.c. Hjemmesiden:

      Klubbens historie: Robert skriver lid, derudover vil vi spørge Torben Andersen om han vil skrive lidt.

      Desuden kommer der en aktivitetskalender, og en side med historier fra det ”virkelige liv” Historier fra Klubbens og private udflugtet og ture,

5.a. Anlægget:

      Byggemødet 24/1 har bestemt været en god inspirator der er virkelig mange aktiviteter i gang.

5.b. El / Digitalanlæg:

      Anlægget opdeles i 5 ”booster”områder der hver især kan afbrydes.

5.c. Rullende materiel:

      De nye Materielskabe er endelig kommet på plads

      Det sidste materiel er ved at blive registreret

      Flere materielæsker indkøbes (Dan).

      Låger til det sidste Skab (Bjarne undersøger mulighederne for at få Laver nogle Metallåger)

      Nyt materieludvalg bestående af Bent og Lars er klar til se på standen af vores rullende materiel.

6. Lokalet:

    Fronterne på Vordingborg og Høng monteres igen.

7. Ændring af vedtægter vedr. Medlemsformer:

    Bestyrelsen er enige om at sammenlægge aktive og passive til en medlemsgruppe. (Bjarne laver ændringsforslag til generalforsamlingen).

8. Eventuelt:

    Ingen emner.

9. Vagtturnus:

    Marts Søren,    April Dan,    Maj Bjarne,    Juni Frits

10. Næste møde:

     Onsdag den 22 Maj.