Siden Sidst 1/02

 

Nu er foråret ved at være aktuelt, og inden længe skal der bruges tid i haven. Havemøblerne skal vaskes og terrassen klargøres til en forhåbentlig lang og god sommer.

Inden I når så langt håber jeg at alle vil fortsætte med at være ligeså flittige på anlægget som vi er lige for tiden. Der er kommet skub i tingene efter vores byggemøde.

Det er specielt dejligt når så mange "nye" klør på. Når man er ny i klubben, kan det altid være vanskeligt at finde ud af, hvor man skal begynde, og hvor man skal ende og man er ofte bange for at gøre fejl. Det skal man imidlertid ikke være, idet de "gamle" altid er parate til at hjælpe og komme med gode råd. Det er også den rigtige måde at komme videre i sin egen modelbaneverden. Det kunne jo også være, at de gamle kunne lære noget.

Der er gang i det sociale i NMJK. Julefrokosten blev jo en succes af de store. Aldrig har vi været så mange og såfremt denne udvikling fortsætter, må vi regne med at skulle forlægge til et af byens kendte etablissementer, og der kan jo nævnes et lille hyggeligt sted, vist nok på Appenæs Bygade, som en oplagt mulighed. Filmaften har der været et par stykker af og det giver altid anledning til endnu en komsammen af de store. Film om tyske baner/modelbaner og historien om Malmbanen i Nord- Sverige og Norge har Robert været primus motor for. Tak for det. Næste større begivenhed bliver udflugt til Dortmundudstillingen i april. Til den lejlighed er der 13 mand som tager afsted, og det er mit håb, at alle får en rigtig god tur. I maj måned får vi besøg fra Brøndbyekspressen den 23 maj. Denne dag ser vi jo gerne så mange som muligt møder op og kører for gæsterne.

Til generalforsamlingen har bestyrelsen vedtaget at fremlægge forslaget om et medlemskab og et kontingent - læs mere andet sted i bladet - og det er mit håb at generalforsamlingen vedtager denne ændring. Det vil bringe NMJK et stort skridt ind i fremtiden, en fremtid som vil give alle medlemmer mere indflydelse og derigennem bedre mulighed for at påvirke udviklingen i NMJK. I bedes alle give jeres mening til kende og fremkomme med bemærkninger til forslaget, gerne her i bladet.

NMJK deltager også i DMJU udstillingen i den 31/8 - 1/9. Det er dog en betingelse at nogle vil afsætte weekenden til at være "på" og også være vagt om natten. Her tænker jeg specielt på jer nye medlemmer, idet vi "gamle" helst vil tilbringe vores nattesøvn i vores senge. Det plejer nu at være meget hyggeligt og man møder en masse ligesindede mennesker. Der vil blive afholdt en aften hvor vi tilrettelægger vores deltagelse, plancher, videofilm, internetside, udstilling af materiel og meget mere.

Til slut vil jeg håbe for os alle at vi får et godt forår og en ligeså god sommer.

 

Dan