Siden Sidst 4

i December henvises til formandens beretning fra generalforsamlingen