Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19/8-2003

Tilstede: Alle, plus Banebørsteudvalget

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Beholdning ca. 4.588,-.

3. Post:

Ingen Post.

4.a. Biblioteket:

Intet nyt.

4.b. Særtoget:

Indlæg til bladet:

Videoaften 9/10 (Robert og Thomas laver program).

Generalforsamling 30/10 Indkaldelse ud ca. 1/10

4.c. Hjemmesiden:

Mulighed for at få præsenteret sit hjemmeanlæg på siden.

5.a. Anlægget:

En del byhuse købt af Søren.

Defekt Englænder på Tappernøje er udskiftet.

5.b. El / Digitalanlæg:

Intet nyt.

5.c. Rullende materiel:

Ny overdel i ætset nysølv til ”sputnik” indkøbt.

6. Lokalet:

Diverse el.materiel til ”overlys indkøbes.

7. Evaluering af Banebørstedag:

Banebørste udvalget laver selvstændigt referat.

8. Eventuelt:

Problemer med Alarmsystemet:

Thomas har haft kontakt til pedellen og de arbejder på en løsning (under alle omstændigheder kommer fejlalarmer ikke til at koste klubben noget).

9. Vagtturnus:

September Bjarne        Oktober Dan        November Thomas

10. Næste møde:

Tirsdag den 7 Oktober.