Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4/2-2003

 

Tilstede: Alle, undtagen Robert

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde, samt

Referatet godkendes.

2.  Klubbens økonomi:

Beholdning ca. 3.500,-.

3.  Post:

Ingen Post.

4.a. Biblioteket:

Peter planlægger en større oprydning.

4.b. Særtoget:

Intet nyt da Robert var fraværende.

Indlæg til bladet:

Udflugt til Slagelse MJK omkring uge 17

”Banebørstedag” den 28/6, hvis det bliver til noget, (første ansøgning til de offentlige myndigheder er afsendt ).

Hvis vi får et positivt svar afholder Banebørsteudvalget og bestyrelsen hurtigst muligt et møde om arrangementet.

4.c. Hjemmesiden:

Aktivitetskalender for tre måneder er nu lagt ud på siden.

Vi mangler stadig nogle historier fra vores dagligdag så hvis der er nogle der har lyst til ar skrive så kontakt Søren

5.a. Anlægget:

Se opslag med referat fra vores byggemøde

5.b. El / Digitalanlæg:

Sportavler til Næstved er lavet og klar til at blive sat op.

Den digitale kørestrøm skrider planmæssigt frem.

5.c. Rullende materiel:

Intet nyt.

6. Lokalet:

venter på oprydning 22/2

7. Eventuelt:

vedr. 25 års jubilæum i nov. 2006. Bjarne og Frits starter de indledende undersøgelser om hvad og hvor meget vi skal gøre             ud af det, og om der evt. skal begyndes at lægges nogle penge fra til div. arrangementer. Hvis der er nogle der har forslag eller ønsker er de meget velkomne til at henvende sig.

Køreaftener, da vi nu kan begynde at køre på anlægget igen, er det bare med at komme i gang.

Så vi køreaften på den sidste klubaften hver måned, og på den næstsidste klubaften skal der således ryddes op og renses spor.

8. Vagtturnus:

Marts Bjarne        April Thomas        Maj Dan        Juni Frits

10. Næste møde:

Tirsdag den 6 Maj.