Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 6/5-2003

Tilstede: Alle, plus Banebørsteudvalget

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Beholdning ca. 6.300,-.

3. Post:

Ingen Post.

4.a. Biblioteket:

Intet nyt.

4.b. Særtoget:

Thomas ansat som medredaktør.

Indlæg til bladet:

Sommerferie fra 22/6 til 3/8.

Week-end tur til Langeland 20-21/9 men besøg på Waldemar Slot og Egeskov (Robert og Bjarne)

4.c. Hjemmesiden:

Intet nyt

5.a. Anlægget:

Vi kan begynde at køre

Ellers intet nyt

5.b. El / Digitalanlæg:

Privatbanestrækningen er ved at blive digitaliseret.

5.c. Rullende materiel:

Registrering af det sidste materiel. Udarbejde en liste over mangler og nyindkøb (Bjarne og Søren).

Dekodere i de sidste

6. Lokalet:

Forkanter på anlæg: Rangersiden på Næstved, Torvet, Skælskør Havn og enden af Helsingør males sort, alle andre steder males grønt.

Vitrinen i opholdsrum gøres pæn og fyldes med modeller (Bjarne).

7. Eventuelt:

Sommerfest 30 August hos Frits.

Fejlmeldingsbog fremskaffes og fremlægges på den grønne kommode (Søren)

Kørselsregulativ laves (Dan)

8. Vagtturnus:

Juni Frits        August Thomas        September Bjarne

10. Næste møde:

Tirsdag den 19 August.