Siden Sidst    1-2003

   

Så er det blevet forår og vi kan glæde os til en forhåbentlig god og lang sommer.

 I Vinteren der gået, har vi klubben gjort et kæmpe stykke arbejde og vi kan hver især glæde os over at det nu igen er muligt at køre over hele anlægget. Vi skal nu se at få gang i en effektiv måde at rense skinner på og få rettet de fejl der er på skinnelegemet, således at der kan køres uden afbrydelser.

 Der er arrangeret tur til Slagelse spor ”O” klub, i begyndelse af maj måned og i klubben får vi besøg fra ”Stationsbyen” torsdag den 24 april. KdMJK ønsker at besøge os Skærtorsdag et par timer om eftermiddagen. Om dette kan lade sig gøre er vi i færd med at undersøge.

 Den store opgave bliver vores ”Banebørstedag” som vi afholder lørdag den 21 juni. Dette arrangement håber vi kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

  I første omgang vil vi invitere de klubber og andre samarbejdspartnere, vi har tættest kontakt med. Alle medlemmer af NMJK er selvfølgelig selvskrevne til at deltage. Lever arrangementet op til vores forventninger, vil der med tiden ikke blive udsendt invitationer. Dagen skal ikke være en fuldstændig uoverkommelig opgave som trækker uanede resourcer ud af NMJK, men en dag vi går og glæder os til, en dag hvor vi møder ligesindede og ser hvad der rører sig omkring modeljern banen.

 Vi har fået lov til at benytte parkeringspladsen og græsarealet foran NMJK, ligesom vi kan benytte skolens formningslokale til en lille cafe, hvor alle kan hygge sig med kaffe og kage og en sludder med venner og bekendte. Til denne dag er der brug for alle kræfter i klubben og jeg forventer at alle stiller op, for at få arrangementet til at fungere. Gæsterne og vi selv, skal jo have en god oplevelse.

  Nærmere om arrangementet og hvad der helt nøjagtig skal gøres vil fremgå af opslag i klubben og ved planlægningsmøder frem til dagen.

 Jeg glæder mig hver dag til at komme i klubben, over det gode kammeratskab og den gode tone som hersker i klubben.

 

Dan