Siden sidst 3-2003

Nu er vi så på vej mod efterår og i stedet for solen og de høje temperaturer skal vi nu til at bruge tiden indendørs. Så er det en rigtig god anledning til at kigge på vores modelbaner og  i særdeleshed NMJK.

Før sommerferien afviklede vi vores første ”Banebørstedag”. Der var sat alle sejl til, for at vi kunne få en rigtig god dag. Alle i banebørstegruppen lavede et utroligt stærkt stykke arbejde og alle vidste hvad der skulle gøres og hvordan dagen skulle afvikles. Godt nok kom der ikke så mange gæster som forventet, men dem der kom var meget tilfredse. Der var virkelig mulighed for at mødes og få en snak om vores fælles interesse. Derudover havde vi besøg af Ove Kirk Thomsen (OKT) fra Gentofte, som havde et rigtig godt sortiment og en masse gode tilbud. Det var bestemt et godt aktiv at OKT deltog i dagen og mange fik brugt lidt af sparebøssens indhold og var godt fornøjede. Ove gav udtrykt for stor tilfredshed og mener at dette er et godt aktiv for klubben. Ove tilkendegav at han kommer igen. Vi havde også en lille bod med brugt udstyr og den kørte med en enorm indtægt som var med til at minimere underskuddet på denne dag.

Efterfølgende har vi afholdt en evaluering af dagen og også her blev der udtrykt stor tilfredshed og alle er parate til at gøre dette igen. Vi har nu et godt grundlag til de fremtidige banebørstedage, hvor vi kan benytte erfaringerne  fra dette år og gøre det endnu bedre, vel at mærke med en arbejdsind- sats som ikke går ud over den daglige indsats vi gør i NMJK. Jeg vil også nævne samarbejdet med skolen og kommunen. Det er nogle fantastiske forhold vi har fået stillet til rådighed og skulle det mod forventning blive dårligt vejr på dagen, er det stadig muligt at afholde arrangementet.

Banebørstedagen vil i 2004 blive flyttet til den midterste lørdag i juni. Det af hensyn til alle de som omkring den 3. weekend i juni normalt allerede er på vej på ferie og de som har diverse skoleafslutninger og studenterfester som skal afvikles på dette tidspunkt. Vi vil i 2004 starte information og invitation omkring Banebørstedagen,  på et tidligere tidspunkt. Alle modelbanefolk vil blive informeret løbende hele foråret.

BANEBØSTEDAGEN” 2004 afholdes lørdag den 12 juni.

Jeg vil som formand gerne takke alle deltagere for en RIGTIG GOD oplevelse og vi kan i klubben, bestemt være stolte af resultatet. Udover banebørstedagen har klubben tilføjet en ny tradition – nemlig den stegte flæsk som er helt uovertruffen på Appenæs Kro. Også her en stor Tak til Dorte og Henrik for et hyggeligt arrangement. Må vi reservere dagen til næste år?

Denne dag er ikke et spørgsmål om økonomi, men et spørgsmål om konceptet og troen på at det er muligt at gøre dette til en tradition som rækker langt ud blandt modelbaneinteresserede.

Dan