Siden Sidst

i December henvises til formandens beretning fra generalforsamlingen