Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 12.04.2005

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits , Olav , Bjarne , Robert , Ib og Niels.

 

Banebørsteudvalget var også indkaldt til dette møde.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                                                                                                        

      Udsættes til næste møde, da referatet ikke var blevet limet i protokollen.

 1. Klubbens økonomi

            Der er i øjeblikket 56 medlemmer af klubben.

            Olav oplyste at klubben har 9.454,00 kroner i kassen samt 900 ,00 kr. i jubilæumsfonden.            

            Der er desuden lidt midler i form af frimærker.

            Der bliver en del udgifter i den kommende tid, så indkøb af bøger o. lign udsættes til efter  

            sommerferien.

            På næste møde vil bestyrelsen drøfte alder og medlemskab, samt hvordan unge medlemmer  

            skal ”integreres” i klubben.

 

 1. Indkommet post

            Dan havde modtaget et takkebrev fra Maria og Jens Leithoff pga. klubbens udnævnelse af

            Jens til æresmedlem.

 

 1. Anlægget

            Bjarne har bestilt tre vitriner, som skal ophænges ved Skælskør/grusgraven. Disse vitriner

            ophænges i maj måned, så de kan benyttes til Banebørstedagen.

 

 1. Lokalet

      Der er officiel oprydningsdag i klubben den 21. maj 2005 kl. 9.00. Vi begynder med et læs   

      morgenbrød og bruger herefter et par timer på oprydning og gulvvask. Thomas sørger for

      sæbe og gulvklude.

 

 1. Særtoget, hjemmesiden og biblioteket 

      Særtoget er begyndt at udkomme i farver hvilket giver en højere kvalitet. Robert efterlyste

      artikler og billeder fra klubbens medlemmer, da alle gerne må bidrage med Deres

      oplevelser.

            På hjemmesiden er der en reklame for et alarmfirma. Dette firma trykker, mod reklamen,

            vores omslag til en favorabel pris. Reklamen skal dog nedtones på hjemmesiden, så den

            kommer til at ligne de øvrige links.

            Biblioteket ønsker køb af bøgerne ”Østbanen” og Køge – Ringsted Jernbane”, men dette

            udsættes til efter sommerferien pga. økonomien.

 

 1. Kommende aktiviteter: Foredrag, oprydning og sommerfrokost

      Foredraget den 14. april 2005 er blevet aflyst, da foredragsholderen er blevet forhindret.

      Robert vil dog have et erstatningsforedrag med denne aften, såfremt der er stor tilslutning

      til at gennemføre et foredrag alligevel.

      Der er oprydningsdag lørdag den 21. maj 2005 kl. 9.00.

      Der er Banebørstedag lørdag den 11. juni 2005.

      Der er sommerfrokost hos Jan Larsen, Nygårdsvej 25 i Næstved, lørdag den 20. august

      2005.

 

 1. Banebørstedag 2005

            Denne dag køres efter samme koncept som de foregående år. Huske listen blev gennemgået

            og de væsentligste ændringer ses herunder.

            Jan overtager de fleste af Bjarne s opgaver, da Bjarne er forhindret i at komme på selve

            dagen.

            Thomas skal skaffe lokaler til et mindre foredrag samt lokaler i tilfælde af regnvejr. Dette

            aftales med pedellen.

             Olav henter Jens Leithoff i Høng.

            Der udleveres ikke spisebilletter i år. Alle skal betale for maden.

            Stegt flæsk og persillesovs om aftenen koster 100 kr. pr. medlem og ligeledes også for 

            koner, kærester osv.

 

 1. Klubbens udvalg omkring aktiviteter

            Dan var kommet med et oplæg til hvordan man kunne definere klubbens opgaver udfra

            kommissorier/opgavebeskrivelser. Der blev talt en del frem og tilbage om hvordan disse

            opgaver varetages nu og hvordan de kan varetages i fremtiden. Der var dog enighed om at

            klubbens arbejde ville lettes såfremt nogle af dagligdagens opgaver blev beskrevet, og at der

            skulle være en tovholder på opgaverne. Det vil være nemt at få information fra tovholderen

            omkring de forskellige opgaver og deres status. Det er nærmest som et byggemøde i en lidt     

            bredere form.

            Dan og Thomas laver et oplæg til næste møde om hvilke ting der bør være en tovholder på.

 

 1. Weekendtur til Jylland i september 2005

            Thomas havde i samarbejde med Niels og Robert lavet et oplæg til en Jyllandstur. Der var

            en del snakken frem og tilbage om indholdet og de tre i redaktionen vil nu tilrette

            arrangementet og undersøge sejlplaner og åbningstider lidt nøjere. Dette tages op på næste

            møde.

 

 1. Vagtturnus

            Juni: Dan

            Juli: Sommerferie

            August: Thomas

            September: Jan

            Der er åbent i klubben i hele juni og hele august.

            23. juni er der dog lukket pga. Skt. Hans aften.

 

 1. Eventuelt 

      Olav har indkøbt en DVD om Airbrush. Den ankommer snart til klubben.

      Frits vil gerne tale om klubbens 25 års jubilæum med på næste møde.

 

 1. Næste møde

            Kort møde om Banebørstedagen torsdag den 2. juni 2005, kl. 19.30 i klublokalet.

            Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2005, kl. 19.30 i klublokalet.