åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 27.09.2005

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav, Bjarne og Robert

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde   

Ej underskrevet, da det ikke var limet ind.

 

2.    Klubbens økonomi

I øjeblikket er der 14.500 kr. i klubkassen hvoraf 5.400 kr. er på jubilæumskontoen.

Klubben har 58 medlemmer. Vi talte lidt frem og tilbage omkring indmeldelse, prøvetid og betaling af kontingent. Det er vigtigt at alle nye medlemmer får et sæt af vores vedtægter.

 

3.    Indkommet post

Der var kommet brev fra Næstved Kommune omkring tiltagene i Næstved Syd.

 

4.    Anlægget

     Jan bygger bro i Helsingør.

     Dan foreslog at vi køber flere dekodere så der kan komme mere materiel på anlægget. Det

     blev vedtaget at indkøbe 5 stk. ca. 1.250 kr.

     Bestyrelsen vedtog køb af et stk. grøn Mh til ca. 2.000 kr. Dette gøres af Bjarne.

     Dan har bestilt to pakhuse til anlægget ca. 400 kr.

 

5.    Lokalet 

          Bjarne indkøber materialer til flere baldakiner i loftet over anlægget. 1.000 kr. blev hensat til dette.

 

6.    Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtoget og hjemmesiden fungerer som det skal. Biblioteket indkøber bogen om ”Lokomotivfabrikken Frichs”.

 

7.    Kommende aktiviteter: Videoaften, Generalforsamling og foredrag

Per Anderson kommer og viser lysbilleder 6. oktober. Robert har kontakten til Per og Dan køber kage denne til denne aften.

Til Generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå at kontingentet stiger med 10 kr. til i alt

50 kr. for medlemmerne. Støttemedlemmer uændret.

Indkaldelsen er udarbejdet af Thomas og udsendes til medlemmerne af Olav og Frits.

Thomas vil aftale med Steffen Dresler at han kommer i november og holder sit foredrag, som også blev holdt på Banebørstedagen 2005.

 

8.    Status på kommissorier omkring klubben aktiviteter

Arbejdet pågår og Dan og Thomas medbringer deres oplæg på næste møde.

 

9.    Klubbens 25 års jubilæum

Bjarne og Frits havde lavet et godt oplæg og bestyrelsen talte frem og tilbage om mulighederne.

Det blev besluttet at der holdes en reception for indbudte gæster på jubilæumsdagen

11. november 2006. Samme aften er der festmiddag for klubbens medlemmer med

ægtefælle/kæreste/samlever/elskerinde (kun 1 pr. mand J)

Udlandsturen udsættes til 2007 og går til messen i Dortmund, som en jubilæumstur.

Følgende personer blev tilknyttet arrangementerne:

Reception – Thomas, Dan (Frits)

Jubilæumsfest – Jan, Olav, Frits, Bjarne (Appenæs Kro), Robert (underholdning)

 

10.                  Vagtturnus

            Oktober: Frits

            November: Dan

            December: Bjarne

            Januar: Jan

            Februar: Thomas

 

11.                  Eventuelt 

Vedtægter lægges i klublokalet og lægges også frem ved Generalforsamlingen den 27. oktober 2005.

 

12.                  Næste møde

22. november 2005, kl. 19.30 i klublokalet.