åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 02.02.2005

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav samt Robert indtil punkt 6.

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste og møde

     Godkendt. Bjarnes underskrift påføres senere.     

    

 

2.  Klubbens økonomi

     Kontantbeholdning 7.900 kr.

     53 medlemmer – årlig kontigentindtægt pr. år 21.500 kr.

     Der er oprettet en jubilæmskonto til klubbens 25 års jubilæum. Penge til denne konto er endnu ikke  

     overført.

     Klubben tegner abonnement på Märklin Insider Extra i et år. Til næste år vurderes det om     

     abonnementet skal fortsætte. Thomas sørger for dette.

 

3.   Indkommet post

      Kun de sædvanlige klubblade samt en check på 2000 kr. fra Lokomotivet. Denne check er tak for 

      brug af anlægget i forbindelse med artikler til Lokomotivet.

 

4.    Anlægget

      Bjarne, Søren, Bent og Flemming vil registrere og sortere klubbens materiel. Til det formål

      bruges klubbens nuværende registreringsprogram, da det er udmærket. Olav laver oplæg til hvad

      der skal registreres omkring til forskellige modeller, herunder modelfabrikat, epoke, 

      baneforvaltning, årgang, anvendelse osv. Den endelige registreringsskabelon udarbejdes sammen

      med bestyrelsen. Jan foreslog at man, af hensyn til kørslen, opprioriterer strækningen Næstved –

      Helsingør samt muligheden for at ”løbe om” i Helsingør og rangere i Næstved. Bestyrelsen var

      enige om, at det eksisterende anlæg skal priotereres først, men derefter kan man opprioriterer

      strækningen Næstved – Helsingør. Jan taler men Per om arbejdet.

 

5.   Lokalet

      Intet nyt i øjeblikket.

 

6.      Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

      Den tidligere trykker af Særtoget kan ikke lave bladet mere og derfor søges der nu efter andre

      muligheder. Robert undersøger blandt andet om det er muligt at købe en laserprinter og trykke

      bladet i klubregi. Tages op på næste møde.    

      Søren har lavet et klubarkiv på hjemmesiden ligesom der løbende er opdateringer med diverse   

      arrangementer på hjemmesidens forside. Thomas kontakter Søren mht. ny artikel om

      Banebørstedag.

      Biblioteket har fået en ny bog fra Lokomotivets Forlag ”Danske Jernbanehitorie”.

 

 

 

 

7.    Kommende aktiviteter: Temaaftner, klubbesøg og foredrag

       Den 7. februar er der besøg fra Hornsherred Modelbaneklub.     

       Den 10. februar holdes der temaaften om bearbejdning af hvidmetal.

       Den 17. marts kommer Per Anderson (jernbanefotograf) og viser billeder fra året der gik,       

       Præstøbanen, Østbanen og meget andet.

       Den 14. april er der udflugt til Nykøbing Falster Modelbaneklub.

       Den 21. maj er der oprydningsdag.

       Den 11. juni Banebørstedag og stegt flæsk med persillesovs på Abbedsnæs kro.

 

8.    Banebørstedag 2005

       Dan, Thomas og Niels har udsendt den første pressemeddelelse til klubber og forhandlere. Den 

       næste ligger klar til afsendelse.

       Dan sender pressemeddelelse til Banen og Lokomotivet.

       Jan foreslog gensidig reklame mellem NMJK og Modelracerklubben (biler), da de har åbent hus i 

       samme weekend som Banebørstedagen. Det er en god ide for begge parter og Bestyrelsen var helt 

       enig.

 

9.       Weekendtur til Jylland i september 2005

       Robert, Thomas og Niels planlægger en tur til Djursland i september 2005. Turen vil  

       formodentlig inkludere både færgesejlads, overnatning i sommerhus, jernbanemuseum, nutidig

       jernbane, besøg i modelbaneklub og festmiddag. Mere herom følger.

 

10.  Vagtturnus

Februar: Thomas (Peter)

Marts: Jan

April: Frits

Maj: Bjarne

Juni: Dan

Juli: Sommerferie

 

11.   Eventuelt

        Klubben har 25 års jubilæum i 2006 og det skal naturligvis fejres. Frits og Bjarne, som arbejder

        på et oplæg til festligholdelse af dagen, har fået mange henvendelser fra medlemmerne og laver et

        oplæg til næste bestyrelsesmøde.

        Frits og Søren arbejder ligeledes på et oplæg til byggekonkurrencen.

 

12.   Næste møde

        Tirsdag den 19. april 2005 kl. 19.30 i klublokalet, hvor også Banebørsteudvalget deltager.