NMJK Byggemøde  10. nov 05  
     
Nye sporskiftemotorer  Præstø Karl Erik/Per Ny sportavle
     
Lys i huse Præstø Karl Erik/Per Udskifte ledninger og kontakt
     
Overkørsel Præstø Karl Erik/Per Ny elektronik
     
Sporskiftemotorer Næstved Dan/Flemming/Thomas Nye ledninger fastgøres
     
Ny sportavle Næstved    Karl Erik/Per Trække kabler mellem motorer og tavle
     
Kontakt til drejeskive Næstved Dan/Flemming/Thomas El tilføres kontakt opsættes
     
Bom Høng   Afventer
     
Strøm til Helsingør Dan/Torben/Jan Ledninger under spor til Helsingør
     
Sporskiftemotorer Helsingør Torben/Dan/Jan  
     
Oprydning Helsingør Torben/Dan/Jan  
     
Sportavle Helsingør Søren  
     
Håndkontrolstik Søren Montere print
     
Blokafsnit Næstved – Vordingborg Kjeld/Per Forsøgsopstilling
     
Blokafsnit   Andre blokafsnit konstueres
     
Strøm til havnespor Skælskør Kenneth  
     
Strøm til drejeskive Skælskør Kenneth  
     
3 Spor ved vinduet   venter
     
Vordingborg Niels/Thomas/Kaspar By og landskab
     
Baldakiner Bjarne/Dan/Ib Fortsat
     
Helsingør   Landskab baggrunde m.m.
     
Rullende materiel Flemming/Bent/Søren Database og vedligehold
     
Billedearkiv Thomas  
     
Alm. Arkiv Thomas  
     
Næstved   Landskab/Baggrunde/Bygning
    Spor males/ballast/ peroner
Landskab Torben/Niels Vedligehold
     
Decodere i materiel Dan/Bent/Kenneth Montere decodere
     
Frontplader Flemming Males
     
Hall of fame Dan/Frits Færdiggøres
     
Oprydning på Pc Søren DVD brænder indkøbes
     
Bygge huse    
     
Teknisk gennemgang af anlægget    
     
Køreplan udarbejdes Søren/Thomas  
     
Vogne og lokomotiver bygges   En del byggesæt forefindes
     
Faldsikring omkring undergrund    
Kamera i undergrunden Søren/Dan  
     
Nyt køkken    Venter
     
Billeder til hjemmesiden og blad Niels/Olav  
     
Fremstille træer Søren Temaaften
     
Patinere materiel    
Opstilling af Hawk esk. Frits/Kjeld/Svend  
     
Maglemølle færdiggøres Frits/Bjarne/Kasper  
     
Vendsløjfe gennemtestes   Nødvendig fejlretning