Siden sidst 01 – 05

   

Nu er julen, julefrokosten og vinterferien overstået – nu skal der arbejdes – kunne overskriften være. Det er den naturligvis ikke, idet NMJK er en vigtig fritidsbeskæftigelse og det skal være en fornøjelse at mødes i klublokalet.

Henover efteråret og vinteren har vi kørt nogle køreplanskørsler, efter en køreplan bygget af Per. Det er en stor fornøjelse at se vores flotte materiel køre på anlægget. Det giver liv og en ekstra dimension i modelbanebyggeriet. Per har gjort en kæmpe indsats og der skal fra mig lyde en stor ros for arbejdet. Nu skylder vi andre at deltage mere aktivt i disse kørsler. Der har indtil nu været lidt ”tyndt” besat på pladserne og specielt er der ikke mange når vi skal rense spor og stille materiellet op. Lad os sammen gøre disse køreplaner til det den virkelighed vi ønsker. Nogle tør nok ikke køre på anlægget, men det er intet problem. I efteråret blev der afholdt uddannelse i den digitale drift og de der kan er meget behjælpelige. Man lærer kun af at prøve og blive ved med at prøve. Kom nu!!!

Dernæst blev der afholdt en temaaften hvor byggeriet af vores Hawk eskadrille, blev igangsat. Nu skal vi så have den bygget færdig og opsat på anlægget. Tænk om den kunne stå der til Banebørstedagen.!!!

Så skal vi have fjernet nogle skabe under Næstved så vi kan montere sporskiftedrev og Karl Erik og Per er parat til at få dem installeret. Vi skal have et hold som monterer. Tænk om vi kan få det i orden inden banebørstedagen!!!!

Lysafskærmning ved ”Torvet” skal i gang og Bjarne og jeg vil undersøge omkring vitriner og afskærmning, tænk om det kunne være i opsat til Banebørstedagen!!!!!

By the way, Banebørstedagen er den 11 juni og jeg regner med at alle deltager, både omkring kørsel og alle de andre opgaver.

Og så en lille henstilling. Når medlemmer bygger på anlægget så undlad at genere de som bygger. Ikke være sagt at man ikke kan tale sammen eller vise interesse for det der gøres, tværtimod, men interessen kan i visse tilfælde komme til at virke som en kontrol af arbejdet der gøres og det er uheldigt. Spørg eventuelt om du må være nysgerrig?

Vi skal jo ikke være stressede i NMJK og slet ikke fordi vi føler os overvåget.

Jeg glæder mig til foråret.

Dan