Siden sidst nummer 2 2005

   

Når dette læses, er Banebørstedag nummer tre i rækken, måske overstået.

Det skal imidlertid ikke fratage mig glæden, ved at opleve den entusiasme som lægges for dagen. Det er fantastisk hvordan alle deltager og der arbejdes for fuld kraft på at få de sidste ting på plads, inden dagen. Det engagement vil naturligvis smitte af på de mange besøgende, som vil få en oplevelse, ud over det almindelige. Vi har i år fået flere tilkendegivelser, om deltagelse med salgsboder, både med materiel, bøger og film. I år vil jeg specielt sige tak til Steffen, som har forberedt et interessant foredrag, som forhåbentlig vil være det første i en række, som afholdes på denne dag. Endnu et aktiv for NMJK.

I det hele taget er NMJK, præget af stor byggeaktivitet. Baneafdelingen under ledelse af overbanemester Jan Larsen , har travlt i Helsingør, som skinnelægges efter alle kunstens regler og Elektroafdelingen under ledelse af Overelektromontør Per Hansen , er i færd med at renovere Præstø samt Næstved, som begge får monteret nye og flere motordrev og der trækkes kabler i metermål. Lysafdækningen rundt om torvet, som indbefatter vores nye vitriner, er ved at være monteret og de vil på banebørstedagen, give et godt indtryk af fremtidens indretning i klublokalet.

I foråret har vi også fået flere nye medlemmer. Således er medlemstallet nået op på 57, det største antal medlemmer i klubbens historie. NMJK er ubetinget den største Ho klub i Danmark! Det tror jeg skyldes, den gode stemning som hersker i klubben. Det er dejligt, at flere og flere får øjnene op for denne hobby og endnu bedre er det, når der blandt disse nye medlemmer, også er nogle unge mennesker som vil opleve det fællesskab, vi har etableret og vedligeholder i NMJK. Jeg vil her byde alle jer nye medlemmer velkommen og samtidig opfordre jer til, aktivt at deltage i aktiviteterne. Spørg de ”gamle”, når der sker ting som kunne interessere jer, thi det er den nemmeste måde at blive inddraget i arbejdet. I skal ikke være bange for os gamle knarke, vi bider ikke og er, tro det eller ej, nogle svært hyggelige mennesker.

Jeg håber at alle har arrangeret sommerferie, med masser af jernbaneoplevelser, både her og i udlandet.

I ønskes alle, sammen med jeres familier, en rigtig god sommer.

Dan