Siden Sidst 4 05

 

Vinteren er startet, godt nok lidt sent og lidt pludseligt. Straks genkendes følelsen af at en varmeovn og lidt modelbygning vil være toppen. Det synes jeg at kunne mærke i klubben også. Efter vores byggemøde den 10. nov. hvor 19 medlemmer havde forladt familien denne Mortensaften, er der kommet fuld fart på byggeriet. Det var glædeligt at så mange og specielt så mange nye medlemmer viser deres interesse for at deltage i løjerne og blive ”fuldgyldige” medlemmer.

Vi har travlt i NMJK idet vi ved årsskiftet går ind i klubbens 25. år. Denne begivenhed skal fejres og det bliver den på behørig vis. Til de som ikke deltog på årets generalforsamling kan det kort fortælles at årets Banebørstedag (Jubilæumsbanebørstedag) bliver arrangeret som sædvanligt, dog med jubilæet som det vigtigste tema.

Det egentlige jubilæum afholdes lørdag den 11. november. Der bliver reception i klublokalerne, for medlemmerne og specielt indbudte gæster. Samme aften vil der blive arrangeret festmiddag med efterfølgende dans, for medlemmer og fruer. Klubben har budgetteret med udgifter til receptionen og der bliver også et tilskud til festmiddagen. Årets udenlandstur senerelægges til april 2007, hvor der arrangeres tur til året udstilling i Dortmund. I forbindelse med turen til Dortmund vil der være mulighed for at foretage en opsparing. Ønsker du dette, aftales det direkte med kassereren.

Som sagt har vi travlt og der er tilrettelagt rigtig mange byggeaktiviteter, således at vi til jubilæet har et tiptop og renoveret anlæg at vise frem. Helsingør skulle gerne udvise sin endelige form og Jan er i færd med sin imponerende bro ved Strandvejen. Der er indkøbt baggrunde til væggen, således at man vil kunne se hvordan Helsingør skal se ud. Næstved skulle også gerne begynde at ligne sig selv. Der skal også males spor og ballasteres, her er der en del byggeri af blandt andet landskab overfor stationen, sporskiftemotorer og ledningsarbejde. Frits og Søren er ved at færdiggøre smalsporsbanen ved Høng og det skal nok blive et seværdigt teater der her vil udspille sig. Derudover ved jeg at der er en ”træ” byggeaften i støbeskeen og jeg håber at rigtig mange vil deltage, så vi kan få bygget en masse træer til anlægget.

Der er således fuld fart på og skulle du ikke have en opgave, så skynd dig at sige til inden alle opgaver er optaget af andre.

Bem: julefrokosten er fredag den 20 januar kl. 1800 i klubben

I ønske alle sammen med jeres  familier en god jul og et godt og lykkebringende nytår.

Dan