Siden sidst

 

Vore jubilæumsår er ved at rinde ud. Vi har afholdt Jubilæums Banebørstedag, jubilæumsreception og ikke mindst en jubilæumsfest. Derudover er der udgivet et jubilæumsskrift og ”lokomotivet” har skrevet en stor artikel om klubben. Vi mangler blot at gennemføre jubilæumsturen til Dortmund i april måned.

 

Jeg ser tilbage på alle disse aktiviteter, med overordentlig stor tilfredshed. Vi plejer jo at sige at den energi vi bruger til disse arrangementer, til en vis grad, går fra arbejdet i klubben. Det har bestemt ikke været tilfældet i år.

 

Således har året været præget af stort engagement og meget stor arbejdsomhed omkring anlægget. Sjældent har vi nået så meget, som tilfældet er. Der er blevet bygget til overflod og projekter som Næstved og Helsingør er kommet et langt træk videre. Broer er færdigbygget og færdiggjort, signalerne mellem Næstved og Vordingborg er monteret og testet, bil baner i Næstved er monteret og virker, byggeriet i Næstved er på vej og færgehavnen i Helsingør er ved at få lavet korrekt virkende færgelejer og sådan kan jeg blive ved. Derudover har vi fået gjort rent ryddet op to gange på et år – det er vist rekord og noget som lokalet også bærer præg af. Lad os nu prøve at fastholde den standard med hensyn til oprydning efter os.

 

Jubilæumsfestlighederne er gået over forventning. Vi havde en hyggelig reception hvor vi fik vist skolens repræsentanter og politikere hvordan vores klub fungerer og hvad vi er i stand til. De tilstedeværende, var imponerede. Klubben modtog i dagens anledning en del gaver, herunder vil jeg nævne 7000 kr. fra Lokomotivet, 1000 kr. fra Eiler, som synes vi skal have nyt gulv i opholdstuen, 250 kr. fra Carl Aage, fra Frits en boggave – gamle værdifulde kataloger, fra skolen repræsentanter, en kasse øl fra Forenede Bryggerier (Skælskør) og fra flere medlemmer en del flasker som egner sig godt til julefrokosten og så selvfølgelig et spækbræt fra Kirsten. Vi fik så mange fine ting - at jeg er bange for at glemme nogen eller noget, men uanset skal der lyde en stor tak alle.

 

Jubilæumsturen til Dortmund har været slået op med en midlertidig liste. Der var 16 som umiddelbart var interesserede og senere har jeg fået tilkendegivelser fra flere som ikke var listen. Det ser ud som vi bliver mange. Vi har fået et kanontilbud fra Torstens hotel i Ladbergen, et tilbud som vi har sagt ja til og forudbestilt værelser m.m. Vi har endnu ikke lagt os fast på kørslen derned. Om vi således skal køre i bus eller i privatbiler er endnu ikke afgjort, men bliver det i nær fremtid. Vi regner med et bindende opslag med indbetaling af depositum, umiddelbart efter nytår.

 

På den midlertidige liste, var der to som ville lægge bil til. Begge var det medlemmer, som ofte før har kørt, når vi skulle på tur til udlandet. Vi kan ikke være i to biler. Jeg vil derfor gerne opfordre alle, om at overveje at lægge bil til. Jeg ved det ikke er gratis, der er langt at køre og det kan være anstrengende. Jeg synes derfor ikke det skal være de samme som ofte før har kørt for os, som igen skal stå i første række.

 

Der har før været talt om at indrette køkken i klublokalet. På baggrund af klubbens gode økonomi og de fine gaver vi modtog til jubilæet, blev dette emne atter taget op på sidste bestyrelsesmøde. Der blev diskuteret frem og tilbage og bestyrelsen enedes om at udarbejde et projekt for indretning af køkken, der hvor biblioteket er i dag, etablering af en rullende væg med bibliotek og værksted (der hvor køkkenet er i dag), så der bliver plads til flere til julefrokosten og sidst men ikke mindst laminatgulv i hele lokalet. Alt dette tror vi er inden for rækkevidde. Vi vil efterfølgende udarbejde et budget som skal danne grundlag for det videre arbejde, herunder søge diverse udvalg om tilskud til denne forbedring af vores klublokale.

 

Tilslut vil jeg takke alle for det store arbejde som i har lagt for dagen og ønske alle medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

 

Dan