åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 18.04.2006

Banebørsteudvalget var også indkaldt til dette møde.

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav, Bjarne, Niels, Ib og Robert (slutningen af mødet)

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra 10. januar 2006 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der 5.000 kr. i klubkassen samt 11.700 kr. på jubilæumskontoen, hvoraf 2.000 kr. er brugt på depositum for maden. Klubben har 58 medlemmer. Der er netop brugt penge på sporskiftemotorer, speciel rensevogn samt skæremaskine til Faller Car System.

 

3.     Banebørstedag 2006

Udfra vores huskeliste er opgaver fordelt. Der er ikke nogen ændringer fra forrige år. Dog købes kvalitetssodavand i stedet for billige sodavand til cafeen.

Thomas undersøger om Søren Jørgensen (Østsjællandske Jernbaneklub) vil holde foredrag om Præstøbanen på BB-dagen.

Bjarne medbringer skinneskruer, som kan sælges på BB-dagen.

Jan undersøger om det er muligt at få stegt flæsk og persillesovs på Mona Lisa i Sct. Jørgens Park efter BB-dagen.

Generelt holdes BB-dagen som de foregående år, da yderligere tiltag vil trække for mange kræfter fra den daglige klubarbejde.

 

4.     Indkommet post 

De sædvanlige klubblade samt et brev fra DMJU om kontigentbetaling. Da vi aldrig har været medlem af DMJU (Dansk Model Jernbane Union) undrer det os, at vi har modtaget et brev med medlemsnummer på. Olav undersøger sagen.

 

5.     Anlægget

Vi talte lidt frem og tilbage om prioritering af opgaver vedrørende anlægget. På Banebørstedagen skal vi naturligvis kunne vise vort anlæg frem uden at der nødvendigvis skal køres så meget som sidste år. Følgende prioriteringsliste benyttes:

A.   Signalsystem skal virke

B.   Vendesløjfen skal virke

C.   Strækningen til Helsingør skal virke. 

 

6.     Lokalet

      Ny kompressor er kommet til klubben via Per. Jan medbringer sit vingehjul i forbindelse  

      med Hall of Fame, så vi kan se på hvordan det vil tage sig ud. Dette aftaler Jan og Frits

      nærmere om.

 

7.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

I forbindelse med næste nummer af Særtoget vil Frits komme med et indlæg omkring byggekonkurrencen. Ligeledes vil der blive indlagt en invitation/tilmeldingsseddel til klubbens 25 års jubilæumsfest.

Særtoget udkommer 1. juni 2006 og redaktionen arbejder ligeledes støt og roligt på et jubilæumsskrift om klubbens 25 års jubilæum.

Niels og Olav vil sørge for nye billeder til hjemmesiden.

Intet nyt fra biblioteket.

 

8.     Kommende aktiviteter: Rengøringsdag og sommerfrokost  

Der er rengøringsdag i klubben lørdag den 20. maj 2006 kl. 9.00. Dan sørger for morgenbrød.

Der er sommerfrokost lørdag den 26. august 2006 og det bliver højst sandsynligt hos Bent på Bogø. Se opslag i klubben senere på året.  

Sidste klubaften inden sommerferien er torsdag den 29. juni 2006.

Første klubaften efter sommerferien er torsdag den 3. august 2006.

 

9.     Klubbens 25 års jubilæum

Frits, Bjarne og Olav laver indbydelse/tilmeldingsliste, som lægges i næste nummer af Særtoget. Tilmelding vil således ske på en liste i klubben eller til Olav.

Dan og Thomas laver invitationsliste til receptionen i samarbejde med Frits.

 

10.                   Vagtturnus

            April: Frits

            Maj: Jan

            Juni: Bjarne

            August: Thomas

            September: Dan

            Oktober: Jan

            November: Frits

            December: Bjarne

 

11.                   Eventuelt 

Intet.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 30. maj 2006, kl. 19.30 i klublokalet (primært Banebørstedag).