De mange besøgende Beundrede klubbens anlæg hvor der blev kørt tog flittigt hele dagen.