Referat af byggemøde i NMJK 06. september 2007

 

Da Dan var blevet syg, var Frits ordstyrer på byggemødet.

 

Frits gennemgik Dan´s oplæg til byggemødet, punkt for punkt.

 

Emnerne blev talt igennem, kommenteret og personer sat på de forskellige opgaver.

 

Der deltog 14 medlemmer i byggemødet.

 

Prioriterings – og opgavelisten ses herunder.

 

 

Referent – Thomas Rostgaard Henrichsen


 

Prioritet 1

Overdækning og lys

 

 

 

Opgave

 

 

* nedtage overdækningen ved Maglemølle – Vordingborg – Høng

* beklæde overdækningen med alukraft

* nuværende ledningsføring udskiftes

* ledningsføring forberedes opsættes fra loftdåser

* ledningsføringen opsættes i hele længder

* fatninger opsættes med afstand på 75 – 100 cm.

* liste til spots opsættes i vinkler (patentbånd)

* stikdåser for spots monteres

* overdækning genopsættes

* ny overdækning og lys ved Maglemølle og området i nordenden af Næstved opsættes.

 

 

Tovholder i arbejdsgruppen

 

 

Jørgen

 

 

Øvrige i arbejdsgruppen

 

 

Dan, Søren, Frits, Jan

 

Målsætning

 

 

Målet er at dette er færdiggjort sammen med yderligere overdækning, lys og stofkanter til Banebørstedag 2008.

 

 

Kommentar

 

 

Flemming foreslår at der indarbejdes dag / nat belysning i projektet.

 


 

Prioritet 2

Elarbejder

 

 

 

Opgave

 

 

Sporskifte motorer i Næstved:

* der er i alt 83 motorer

* 23 er færdigmonteret og kører

* 26 motorer er monteret men ikke tilsluttet

* 34 motorer som ikke er monteret

* Kjeld retter kontrolpulten op på Næstved

 

Oprydning under Vordingborg:

* ledningerne er trukket til analog drift, men da vi kun kører digitalt kan vi få ryddet en hel masse ledninger væk så det er mere overskueligt.

 

Overskæring i Høng:

* Der skal laves automatisk overskæring ved Høng.

 

Overskæring i Præstø:

* Der skal laves automatisk overskæring ved Præstø

 

 

Tovholder i arbejdsgruppen

 

 

Per

 

 

Øvrige i arbejdsgruppen

 

 

Kjeld, Kenneth, Preben

 

Målsætning

 

 

Ingen fastlagt tidsplan.

 

 

Kommentar

 

 

Per påpeger at ikke alle kan lave el i Næstved på en gang, så der vil sideløbende blive lavet el i Helsingør.

 

 


 

Prioritet 3

Registrering af materiel

 

 

 

Opgave

 

 

* alt klubbens materiel registreres i excel regneark

* alt materiel oplægges i opholdslokalet og registreres

* materiellet nummereres på plastikstykke i vognbunden

* intet anbringes på anlægget eller i skuffer før registrering er foretaget

* materielskufferne opdateres – filt limes i bunden

* Data skal mindst indeholde:

type, litra, firma, decoder, *kobling, kvalitet 1-4, vurderet værdi,

evt.  vognkort lamineret

 

*dette kan fraviges i opstartsfasen

 

 

Tovholder i arbejdsgruppen

 

 

Flemming

 

 

Øvrige i arbejdsgruppen

 

 

Olav, Torben Andersen, Dan (primært oplæg)

 

Målsætning

 

 

Ingen fastlagt tidsplan.

 

 

Kommentar

 

 

Frits kommenterede, at der muligvis bliver afsat en weekend hvor alt findes frem, så registreringen kan blive så korrekt som muligt.

 

 


 

Prioritet 4

Helsingør

 

 

 

Opgave

 

 

* Der monteres sporskiftemotorer på de skifter, der mangler

* Der laves sportavle. Tavlen monteres midlertidigt på den nuværende kant af anlægget, så baggrunden stadig kan nås

* Elarbejde udføres, og dvs. at der trækkes kørestrøm til de lagte spor (resterende spor lægges først når baggrunden er lavet færdig) og sporskiftemotorerne forbindes til sportavle. Gennemførelsen af disse arbejder vil forbedre køremulighederne på Helsingør markant.

* Der nedfræses ”køretråd” til Faller Car System fra stationen, ad gaden bag ved stationen til ”Strandvejen” og over Flyndervejbroen. Den resterende strækning tilbage til stationen kan først nedfræses, når vejen langs Øresund med opmarchbaner er etableret.

* Arbejdet på havnen fortsættes med bygning af kajanlæg, bolværk, færgelejer mv.

* Arbejdet med etablering af bymiljø bag stationen iværksættes.

 

 

Tovholder i arbejdsgruppen

 

 

Jan

 

 

Øvrige i arbejdsgruppen

 

 

Kenneth, Per, Kjeld, Preben

 

Eiler, Thomas (Faller Car System)

 

 

Målsætning

 

 

Ingen fastlagt tidsplan.

 

 

Kommentar

 

 

Per påpeger at ikke alle kan lave el i Helsingør på en gang, så der vil sideløbende blive lavet el i Næstved.

 

 


 

Prioritet 5

Boligblokke ved Næstved

 

 

 

Opgave

 

 

* boligblokke bygges – evt. som halvrelief

* en del af industrikvarteret ved Maglemølle ombygges således det kommer til at minde om fabriksvejkvarteret

 

 

Tovholder i arbejdsgruppen

 

 

Frits

 

 

Øvrige i arbejdsgruppen

 

 

Kasper, Bjarne

 

Målsætning

 

 

Ingen fastlagt tidsplan, løbende opbygning.

 

 

Kommentar

 

 

Frits påpeger at det skal ”hænge sammen” med Maglemølle og havnen.

 

 


 

Øvrige

Ikke prioriterede opgaver

 

 

 

Opgave 1

 

 

El arbejder i øvrigt:

* Der skal laves blinkende lys i de fremskudte signaler som står på strækningen.

* Der skal laves digital på smalsporet samt monteres sporskiftemotorer.

* Hvis der er behov skal der også laves blok fra Vordingborg til Næstved.

* Der skal måske eksperimenteres med bremsemoduler?

 

 

Arbejdsgruppe

 

 

 

 

 

Opgave 2

 

 

Halogenlys i klublokalet og bibliotek

* Halogenlys justeres således at der kommer mere lys på tavlen og i biblioteket.

 

 

Arbejdsgruppe

 

 

 

 

 

Opgave 3

 

 

Ølkrusliste opsættes i loftet over køkkenet.

* der opsættes i loftet en liste med kroge for ølkrus

* ca. 30 ølkrus indkøbes

 

Skal være klar til julefrokosten i januar

 

 

Arbejdsgruppe

 

 

Olav (liste), Jan (krus)


 

 

Opgave 4

 

 

Opsætning af billeder og skilte:

* Skilte, fotos og andre genstande opsættes i klublokalet

* Udstillings billeder til Banebørstedagen udskiftes, især bør "Ham med smøgen i mundvigen" udskiftes.

 

 

Arbejdsgruppe

 

 

Thomas, Niels

 

 

 

Opgave 5

 

 

Stofunderkanter opsættes:

* grønt stof opsættes under alle borde

* de mest benyttede skabe friholdes

* på forkant med pæn liste

* det undersøges om der skal foretages kantsyning

* og om der skal monteres blybånd

* strategisk placeret lys under bordene

 

Målet er at stofkanter er monteret til Banebørstedag 2008.

 

 

Arbejdsgruppe

 

 

Thomas, Eiler, Niels, Preben