Siden sidst 3/07

 

Velkommen tilbage fra ferie. Jeg håber i alle har haft nogle gode og solide ferier som også har inkluderet en del jernbane.

 

Selv havde jeg sammen med Ib og Anna en fin tur til Narvik, hvor vi ud over masser af natur, selvfølgelig fik set megen malmbane og de imponerende anlæg i Kiruna og Narvik. Derudover blev det til vores overraskelse også til en del historie og specielt om krigens forløb i Nordnorge. Vi var meget overraskede over den for os indtil da, helt ukendte siden af verdenshistorien. Beboerne i Narvik og omegn var under hele krigens forløb centrum for alle de førende magters forsøg på at få herredømmet over den nordlige del af Skandinavien. Det blev en meget spændende oplevelse som vi ikke havde regnet med. Har man lyst og interesse kan vi anbefale at læse ”Nordfront” som udkom i 2006. Den er skrevet af journalist Asbjørn Jaklin og er letlæselig og meget spændende i sin tilgang til historien. Blandt andet har han medtaget beretninger fra soldater og beboere som selv oplevede perioden, samtidig med at han har gennemsøgt talrige arkiver for at finde de politiske beslutninger der lå til grund for handlingerne.

 

Derudover kan jeg forså at mange har haft jernbane på sin ferieliste. Nogle har været på verdens tag om jeg så må sige. Det bliver til et foredrag om Mongoliet og deres jernbaner. Andre har været i Centraleuropa og har sågar været i samme by, på sammen tid og samme sted, dog uden at rende på hinanden. Endvidere har der også været udsendinge til Lorelei og klubben har indkøbt kunst - et maleri af ”damen” og det vil blive udstillet i galleriet i klublokalet til moro for alle og til undren for de som ikke kender baggrunden. Vores udsending til Lorelei telefontransmitterede i øvrigt sangen direkte fra klippen - til formanden i polar zoo, ca. 100 km nord for Narvik. Jo det er sjovt at være formand og vide at NMJK er mere international end de fleste går og tror. Måske skal vi indføre en pligt til at sende klubben et postkort i vore ferier. Det kunne blive en interessant collage.

 

Nu skal det dreje sig om modelbane. Sidste vinter brugte vi på jubilæet og på klublokalet. I vinteren som kommer, har vi en del projekter som vi skal videre med og her vil anlægget blive prioriteret meget højt. Der er i skrivende stund lagt op til et byggemøde i sep. hvor bestyrelsen vil foretage en prioritering af de opgaver vi mener presser sig mest på.  Mange opgaver trænger sig på, jeg kan allerede nu sige at lyset over anlægget, sporskiftemotorer og registrering af vores materiel, vil komme meget i fokus.

 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 14. august. Herfra er der ikke de store ting at berette, men jeg vil stadig fremhæve klubbens gode økonomi. Det giver os råderum til at gøre næsten som vi har lyst og ideer til. Derfor vil jeg bede alle om at gendrive alle de gode ideer som i tidens løb er fremkommet, men som af en eller anden grund ikke er blevet til noget. Nu har vi måske muligheden.

 

Bestyrelsen havde den 14. august en snak om rygning og rygepolitikken i vores lokale. Da skolen er omfattet og de nye regler, må vi betragte vores lokale som også omfattet. Al tobaksrygning må fremover ikke foregå på skolens område. Dette gælder derfor også NMJK og omegn.

 

Velkommen til en ny sæson

 

Dan