åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 06.11.2007

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Olav og Bjarne, Jan, Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

 Referatet fra 14. august 2007 blev godkendt og underskrevet. Derudover blev også byggemødet og generalforsamlingen underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 25.000 kr. i klubkassen, hvoraf der er reserveret 800 kr. til havnekraner og 4.000 kr. til sporskiftemotorer. Der er ikke kommet regning for husleje i 2007 endnu, og Olav har derfor reserveret beløbet (4 x husleje), således at vi ikke bliver ”overraskede” når regningen kommer. Klubben har i øjeblikket 62 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget et brev fra Næstved Kommune omkring et møde vedrørende ny kommuneplan. Dan har haft mailkorrespondance med en journalist fra Næstved-Bladet, som muligvis vil skrive en artikel om klubben. Hun er velkommen en klubaften.

 

4.     Anlægget

Jørgen er i sving med belysning (brædder, ledninger, osv.).

Per har fundet sporskiftemotorer, som Olav bestiller.

Der skal laves en stor sportavle til Helsingør station samt en mindre sportavle til sporene ved færgelejerne.

Jan er i sving med baggrunden ved Helsingør station.

Torben har medbragt pakhus til stationen i Næstved.

       

5.     Lokalet

Olav har indkøbt en ny microovn til klubben.

Ølkrus holderne er klar til opsætning.

Dan foreslår køb af snapseglas, og dem køber Olav. De skal kunne gå under tankvognen til julefrokosten.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede.

Biblioteket er færdigsorteret, og der mangler kun opsætning af en enkelt hylde samt påsætning af nye indholdsfortegnelser på tidskriftsholderne.

 

7.     Evaluering af generalforsamlingen

Der var ikke de store skelsættende ændringer eller forslag til årets generalforsamling. Der blev dog talt en del om materielindkøb, og bestyrelsen har efterfølgende besluttet at indkøbe 1 D-maskine (udover den fra Torben), 3 Cm-vogne og 7 Cu-vogne. Dan forhører sig om pris hos OKT.

 

8.     Kommende aktiviteter: Juleafslutning, julefrokost, klubbesøg

Juleafslutning er torsdag den 20. december 2007. Thomas indkøber gløgg og æbleskiver.

Klubben slår dørene op til år 2008 torsdag den 3. januar.

Julefrokosten er fredag den 18. januar kl. 18.00 i klubben. Preben forespørges om han evt. kan lave aftale om levering af mad.

I februar og marts planlægges et klubbesøg samt et foredrag om jernbaner i Mongoliet (nærmere følger).

 

9.     Vagtturnus

            November: Bjarne

            December: Thomas

            Januar: Frits

            Februar: Jan

            Marts: Dan

            April: Thomas

            Maj: Frits

            Juni: Bjarne

 

10.                   Eventuelt

Intet

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 08. januar 2008, hos Dan (Nytårskur)

Tirsdag den 19. februar 2008, kl. 19.30 i klublokalet.